CZYM JEST ZWIĄZEK ZAWODOWY?

 

 

Związek zawodowy jest jedyną organizacją,

która realnie działa na rzecz praw pracowniczych.

 

 

 W ramach działalności związkowej pracownicy mogą:

- negocjować warunki pracy i płacy z pracodawcą

- dbać o przestrzeganie BHP

- współdecydować o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu stosunku pracy

- brać udział w wykorzystaniu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

- przeciwdziałać mobbingowi i przemocy w pracy

 

Zakładając organizację związkową NSZZ "Solidarność":

- nie jesteś sam jeśli masz problemy w pracy

- działając w NSZZ "Solidarność" masz większą szansę na wynegocjowanie wyższych plac i    lepszych warunków pracy

- zyskujesz pomoc w przypadku niesprawiedliwego traktowania, dyskryminacji, przemocy

- korzystasz z pomocy prawników i związkowych ekspertów (darmowe porady prawne z zakresu prawa pracy, ZUS, itd)