Regionalna Komisja Wyborcza

 

 

Uchwała nr 17/2017
Zarządu Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność”
z dnia 7 czerwca 2017 r.

w sprawie powołania Regionalnej Komisji Wyborczej

 

Zarząd Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” powołuje Regionalną Komisję Wyborczą na kadencję 2018-2022.

W skład Regionalnej Komisji Wyborczej wchodzą:

Przewodniczący:

•    Marek Wiza


Członkowie:

•    Karol Pabisiak,
•    Adam Dopierała,
•    Patryk Trząsalski,
•    Aleksandra Cybulska.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.