DRUKI WYBORCZE

 

 

Zbiór dokumentów

potrzebnych przy przeprowadzaniu wyborów

w organizacjach zakładowych/ międzyzakładowych.

 

 


Wzory dokumentów wyborczych dla organizacji zakładowej/międzyzakładowej/ oddziałowej/ podzakładowej

UWAGA!!!    Kopia .pdf jest aktywna po zapisaniu na dysku lokalnym 

 

 

Wzory dokumentów wyborczych ogólnych

 

Uchwała nr 11/09 (tekst jednolity):

- pdf

 

Ankieta osobowa kandydata/ członka władz Związku:

- doc
pdf aktywny.pdf

 

Porządek posiedzenia wyborczego:

- doc

 

Regulamin obrad:

- doc

 

Protokół stwierdzający prawomocność posiedzenia wyborczego:

- doc

 

Zgłoszenie kandydata:

- doc
pdf aktywny

 

Zgłoszenie kandydata na podstawie § 50 ust. 2 pkt 1 lit. b:

- doc
pdf aktywny

 

Lista obecności:

- doc

 

Lista obecności - głosowanie z urną:

- doc

 

Zestawienie dokumentów wymaganych do podjęcia decyzji o stwierdzeniu ważności wyborów władz:

- doc

 

Karta informacyjna dotycząca składu Prezydium i danych kontaktowych:

- doc

 

Ankieta informacyjna organizacji zakładowej/ międzyzakładowej/ podzakładowej/ oddziałowej:

- doc

 

Protokół z ukonstytuowania się:

- doc

 

Protokół z ustalenia wyników wyborów prezydium:

- doc

 

Wzór protokołu z posiedzenia sprawozdawczo – wyborczego Zebrania Członków/ Delegatów:

- doc

 

 

Wzory dokumentów wyborczych dla organizacji zakładowej/międzyzakładowej/ oddziałowej/ podzakładowej

 

Protokół wyborczy zakładowej/ międzyzakładowej/ oddziałowej/ podzakładowej komisji wyborczej:

- doc

 

Protokół z ustalenia wyników wyborów władz zakładowych/ międzyzakładowych/oddziałowych/ podzakładowych:

- doc

 

Protokół z ustalenia wyników wyborów władz zakładowych/ międzyzakładowych/ oddziałowych/ podzakładowych z zastosowaniem list cząstkowych:

- doc

 

Protokół z ustalenia wyników wyborów delegatów na WZD Regionu/ elektorów do wyboru delegatów na WZD Regionu:

- doc

 

Protokół z ustalenia wyników wyborów delegatów na WZD Regionalnej/ Krajowej Sekcji/ Kongres Regionalnego/ Krajowego Sekretariatu:

- doc

 

Protokół z ustalenia wyników wyborów delegatów na Zakładowe Zebranie Koordynacyjne Delegatów:

- doc

 

Protokół z ustalenia wyników wyborów delegatów na Zakładowe/ Międzyzakładowe Zebranie Delegatów:

- doc

 

Protokół z ustalenia wyników wyborów delegata/ów na WZD Regionu na zebraniu elektorów:

- doc

 

Wzory dokumentów wyborczych dla branżowej jednostki organizacyjnej

 

Protokół wyborczy rady sekcji regionalnej/ międzyregionalnej/ krajowej:

- doc

 

Protokół z ustalenia wyników wyborów władz branżowej jednostki organizacyjnej:

- doc

 

Protokół z ustalenia wyników wyborów delegatów na WZD Regionalnej/ Międzyregionalnej/ Krajowej Sekcji/ Kongres Regionalnego/ Krajowego Sekretariatu:

- doc