Zarabiać jak w Volkswagenie (10.01.2011)

Szczegóły

„Solidarność” w Volkswagen Poznań - mimo i tak już wysokich średnich wynagrodzeń pracowników - wynegocjowała dla wszystkich zatrudnionych bardzo korzystny pakiet wzrostu płac na lata 2011-2012.  Zarząd Volkswagen Poznań zobowiązał się m.in. do wypłaty pracownikom bonusu w łącznej wysokości 4000 zł!

Wynegocjowane podwyżki to nie jedyny element, o który wnosiła „Solidarność”. W najbliższych dwóch latach pracownicy fabryki Volkswagena będą mogli skorzystać z dostępnej oferty leasingu samochodów, pracowniczego programu emerytalnego oraz dodatkowych płatnych dni wolnych wynikających z przepracowanych godzin nadliczbowych. Ponadto już trwają prace nad wprowadzeniem przejrzystych ścieżek rozwoju dla poszczególnych grup  stanowisk, a - mimo wykonywania różnych obowiązków - każdy pracownik będzie miał równe szanse otrzymania co roku dodatkowej premii.

Średnie wynagrodzenia w poznańskiej fabryce sprawiają, że plasuje się ona na pierwszym miejscu wśród najlepiej płacących pracodawców w Wielkopolsce. W sumie w latach 2011 – 2012 oprócz wzrostu płacy zasadniczej wynikającej z waloryzacji tabeli płac o współczynnik inflacji i łącznej wartości kwotowej 125 zł, do wynagrodzenia wlicza się elementy: premii jakościowej w wysokości maks. 8,2%, premii zdrowotnej, bonusu w wysokości 4000 zł, dodatków urlopowego 100% oraz świątecznego 40% naliczanych od wynagrodzenia zasadniczego, corocznej premii za wysoką jakość pracy oraz dodatku zmianowego dla pracowników Odlewni. Ponadto w 2011 r. kontynuowane będzie naliczanie dodatku inflacyjnego, którego wartość w 2012 r. zostanie dodana do bazy wynagrodzenia zasadniczego, co spowoduje jej wzrost o więcej niż 13%, a tym samym wzrost wszystkich naliczanych pochodnych!

Konstruktywny dialog prowadzony przez „Solidarność” doprowadził do znalezienia rozwiązań służących pracownikom i dostosowanych do standardów koncernu Volkswagen. Nowe porozumienie płacowe będzie obowiązywać 2 lata.

Marlena Kubska