W Wielkopolsce zakończyły się obchody 40. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego (14.12.2021)

Szczegóły

11122021Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z obchodów 40. rocznicy pamięci o Zamordowanych i Represjonowanych w stanie wojennym.

 

 

 

 

Piła

10.12.2021 r. - otwarcie wystawy znaczków Poczty Podziemnej z lat 1981-1989 z kolekcji Edwina Klessy.

 

pila znaczki1   pila znaczki2   pila znaczki5   pila znaczki6

 

 

11.12.2021 r. - Wyjazd internowanych, więzionych i represjonowanych oraz zaproszonych gości do więzienia we Wronkach.

 

11122021Pila2   11122021Pila3   11122021Pila5   11122021Pila4

11122021Pila6   11122021Pila7   11122021Pila8   11122021Pila9

11122021Pila10   11122021Pila11

 

 - koncert Pawła Piekarczyka i Leszka Czajkowskiego.

 

pila koncert1   pila koncert2

 

12.12.2021 r.

godz. 10.00 - Złożenie wiązanek pod Obeliskiem na Rondzie Solidarności. Obecni byli Mieszkańcy, Członkowie Związku, Stowarzyszenia Parlamentarzyści Sejmu i Senatu, Przedstawiciele Wojewody i Marszałka, Władze Samorządowe, Poczty Sztandarowe no i oczywiście Internowani, w których imieniu głos zabrał Pan Edwin Klessa.

Swoje wystąpienie pod Obeliskiem mieli także Starosta Pan Eligiusz Komarowski, Pani Prezydent Beata Dudzińska i Przewodniczący ZR kol. Jarosław Lange.

pila obelisk1   pila obelisk2   pila obelisk4   pila obelisk5

 

 

godz. 11.00 Msza w Kościele pw. Świętej Rodziny w asyście Pocztów Sztandarowych w intencji Ofiar stanu wojennego.

 

pila msza

 

Po mszy przeszliśmy ulicami miasta pod budynek Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej. W tym budynku 13 grudnia 1981 roku została spacyfikowana przez Milicję Obywatelską i SB siedziba Regionu Pilskiego NSZZ „Solidarność”. W asyście Pocztów Sztandarowych i Młodzieży Klasy o profilu wojskowym z Zespołu Szkół Technicznych w Pile została na budynku odsłonięta pamiątkowa Tablica. Odsłonięcia Tablicy i zapalenia symbolicznych zniczy dokonali Uczniowie, a Tablicę poświęcił Proboszcz Parafii Świętej Rodziny ks. Kazimierz Chudzicki. Głoś zabrał i przybliżył historię tego miejsca i wydarzeń z 13 grudnia 1981 roku Pan Jan Lisaj obecny w czasie pacyfikacji budynku, następnie list od Wojewody odczytała Dyrektor Delegatury Pani Edyta Filipczak, na koniec głos zabrał Przewodniczący Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” kol. Jarosław Lange.

 

pila tablica   pila tablica3   pila tablica4   pila tablica5

 

 

pila tablica6   pila tablica7   pila tablica8   pila tablica9

 

 

 

13.12.2021 r.

Wraz z Pocztem Sztandarowym Oddział Piła uczestniczył w obchodach rocznicowych w Trzciance. O godz. 08.15 odsłonięto poświęcono tablicę upamiętniającą zatrzymanych, aresztowanych i internowanych działaczy trzcianeckiej Solidarności na budynku byłej Komendy MO I SB w Trzciance obecnie Katolicka szkoła Podstawowa.

O godzinie 10:00 miała miejsce gra miejska dla uczniów Miasta i gminy Trzcianka „ Spacerniak ulicami Trzcianki”.

 

pila trzcianka2   pila trzcianka3   pila trzcianka4   pila trzcianka7

 


Gniezno

11.12.2021 r. - Msza św. w Sanktuarium Wniebowzięcia NMP kościół oo. Franciszkanów w Gnieźnie, składanie kwiatów pod tablicą pamiątkową.

- Spotkanie okolicznościowe w Starym Ratuszu w Gnieźnie przy ul. Chrobrego wraz z widowiskiem artystycznym przygotowanym przez Miejski Ośrodek Kultury w Gnieźnie.

 

11122021G1   11122021G2   11122021G3

11122021G4   11122021G5

 

 


Września

13.12.2021 r. - Msza św. w Kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Stanisława Biskupa Męczennika we Wrześni

 

wrzesnia1   wrzesnia2

 

 


Śrem

14.12.2021 r. - odsłonięcie obelisku poświęconego internowanym w stanie wojennym pracownikom Odlewni Żeliwa w Śremie.

 

Srem1   Srem2

 


Leszno

Obchody upamiętniające 40. rocznicę pamięci o Zamordowanych lub Represjonowanych w stanie wojennym w Oddziale Leszczyńskim rozpoczęły się ogłoszonym konkursem szkolnym pt. "List do osoby internowanej w czasach PRL-u", zorganizowanym przez OM NSZZ "Solidarność" Oświaty i Szkolnictwa Wyższego w Lesznie, Region Wielkopolska NSZZ "Solidarność" pod patronatem Prezydenta Miasta Leszna. Gala wręczenia nagród odbyła się w siedzibie Oddziału Leszno. Laureaci konkursu: Natalia Pasternak, Wanessa Wasilewska, Jakub Spychała, Marika Szafraniak, Alicja Lesteri Aleksandra Karpińska. Szczęśliwym laureatom serdecznie gratulujemy.

W dniu 7 grudnia br. w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. S. Grochowiaka w Lesznie otwarto wystawę pt "Kontrrewolucja powielaczy. Literatura zakazana w Polsce w latach 1976 - 1989. NSZZ "Solidarność" i stan wojenny w wielu odsłonach 13 grudnia 1981 r. - 22 lipca 1983 r.", która potrwa do 14 stycznia 2022 r. Na wystawie prezentowane są zbiory Pana Waldemara Handke, Pana Zdzisława Drosta, Pana Andrzeja Kuźmińskiego są to zakazane książki, czasopisma czy ulotki z czasów walki z ustrojem komunistycznym. Prezentowane są m.in. znaczki, karty pocztowe, koperty.

10 grudnia 2021 r. o godz. 15.00 na Rynku w Lesznie otwarto kolejną wystawę "40 lat. Stan wojenny w Lesznie i okolicy" zorganizowanąprzez Archiwum Państwowew Lesznie i Region Wielkopolska NSZZ "Solidarność" Oddział w Lesznie przedstawiającą początki Solidarności i "wojnę polsko - jaruzelską". Wystawę tworzy kilkanaście tablic, na których umieszczono informacje, reprodukcje archiwalne dotyczące początków NSZZ "Solidarność", stanu wojennego.       

10 grudnia br. Region Wielkopolska NSZZ "Solidarność" Oddział w Lesznie zorganizował pod Pomnikiem "LUDZIOM SOLIDARNOŚCI" na skwerze im. Anny Walentynowicz uroczystości upamiętniające zamordowanych i prześladowanych w stanie wojennym. Udział wzięli członkowie leszczyńskiej „Solidarności”, organizacje zakładowe NSZZ „Solidarność”, internowani oraz przedstawiciele rządu, parlamentu, samorządu, duchowieństwoimieszkańcy Leszna.

Zebranych przed Pomnikiem przywitał Przewodniczący NSZZ „Solidarność” w Lesznie Karol Pabisiak, który przypomniał o tym jak komunistyczne represje wyglądały w naszym regionie: internowano 73 osoby, do zatrzymania osób użyto705 milicjantów, 122 funkcjonariuszy SB i 58 zomowców.

Głos zabrał Poseł na Sejm Jan Mosiński, który mówił jak ważne jest kultywowanie i przekazywanie pamięci o wydarzeniach z 1981 r.

Jarosław Lange Przewodniczący Regionu Wielkopolska NSZZ "Solidarność" zwrócił uwagę, że Solidarność w Wielkopolsce nie chce obchodzić rocznicy wprowadzenia stanu wojennego, Solidarność chce oddać hołd ofiarom, zamordowanym i prześladowanym.

Po złożeniu wiązanek kwiatów i zapaleniu zniczy udaliśmy się do Kościoła pw. NMP Niepokalanie Poczętej w Oporowie, gdzie została odprawiona Msza św. w intencji ofiar stanu wojennego 1981 r. oraz członków NSZZ „Solidarność”, koncelebrowana przez Duszpasterza Ludzi Pracy ks. Leszka Woźnicę i Proboszcza ks. Pawła Kamzę.

Po Mszy św. odbył się koncert w wykonaniu barda Solidarności Andrzeja Kołakowskiego z Gdańska.

Po koncercie udaliśmy się do Luboni na wspomnieniowy poczęstunek.

W nocy z niedzieli na poniedziałek zapaliliśmy znicze w kształcie krzyża pod Pomnikiem "LUDZIOM SOLIDARNOŚCI".

12 grudnia w niedzielę nasza delegacja NSZZ "Solidarność" uczestniczyła na zaproszenie Burmistrza Kościana Piotra Ruszkiewicza w obchodach kościańskich. W Kościańskim Ośrodku Kultury odbyło się widowisko historyczne pod nazwą "Lekcja historii". Burmistrz Kościana podczas spotkania wręczył pamiątkowe statuetki uczestnikom wydarzeń z grudnia 1981 r.. Okolicznościowy wykład wygłosił Pan Waldemar Handke. Msza św. odbyła się w Kościele pw. Pana Jezusa w intencji ofiar stanu wojennego. Po niej, na Placu Niezłomnych w Kościanie delegacje złożyły wiązanki kwiatów. Na Placu Wolności można oglądać plenerową wystawę pt. "Stan wojenny 1981 - 1983" przygotowaną przez Instytut Pamięci Narodowej i Śląskie Centrum Wolności i Solidarności.

13 grudnia w poniedziałek, na zaproszenie Burmistrza Rawicza Grzegorza Kubika,Przewodniczący Oddziału Karol Pabisiak uczestniczyłw obchodach na Ziemi Rawickiej. W 40 rocznicę wprowadzenia stanu wojennego,w Rawiczu został odsłonięty pomnik upamiętniający represjonowanych działaczy NSZZ "Solidarność". Pomnik został postawiony przy dawnej jednostce wojskowej, gdzie był obóz internowania.

"Pamięci działaczy NSZZ Solidarność Represjonowanych w Czasie Stanu Wojennego 1982- 1983 w Wojskowym Obozie Internowania w Rawiczu."

W imieniu inicjatora głos zabrał Dyrektor IPN R. Reczek, w imieniu Premiera głos zabrał Jan Dziedziczak, w imieniu osadzonych Bogdan Klepas. Burmistrz Rawicza odczytał list internowanego - Bronisława Lachowicza.

W tym dniu również Leszczyńscy Patrioci pamiętali i zebrali się na Rynku w Lesznie, aby oddać hołd ofiarom komunistycznej zbrodni, zaprezentowali folię podświetloną pirotechniką.

W środę 15 grudnia na Świętej Górze została odprawiona Msza św. w intencji internowanych i członków NSZZ "Solidarność". Z internowanymi z Gostynia uczestniczył Przewodniczący Karol Pabisiak ora zpoczet sztandarowy naszego Regionu.

Godna oprawa uroczystości mogła się odbyć dzięki naszym darczyńcom, którym z całego serca bardzo dziękujemy oraz oddanym sprawie Związkowcom.

 

bg

fot. Julian Marcyjaniak

 

 

leszno   leszno1   leszno2   leszno3