40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego - program obchodów (11.12.2021)

0112202140latswZarząd Regionu Wielkopolska NSZZ "Solidarność" zaprasza na obchody 40. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego.

 

 

 

 

 Program obchodów:

 

Poznań

 

13 grudnia

godz. 9.00 - 13.00 - "Spotkanie Pokoleń" – dyskusja o potrzebie wolności i demokracji z udziałem uczniów Liceum: nr V, VI, VIII i Marii Magdaleny w Poznaniu, Internowanych oraz zaproszonych gości. (Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu)

W programie:

- Konferencja prasowa.
- Gra miejska dla młodzieży w klimacie czasu stanu wojennego.

/spotkanie zorganizowane jest wg. wytycznych GIS dot. reżimu sanitarnego/.

Złożenie kwiatów:

godz. 14.00 Pomnik bł. ks. Jerzego Popiełuszki

godz. 14.30 Tablica Wojciecha Cieślewicza

godz. 14.45 Głaz Piotra Majchrzaka

godz. 15.00 Głaz o. Honoriusza

 

 

GŁÓWNE UROCZYSTOŚCI

godz. 17:00

Msza św. w intencji Zamordowanych lub Represjonowanych w stanie wojennym, Kościół oo. Dominikanów, ul. Kościuszki 97/99. Po Mszy Św. wspólne złożenie kwiatów w krużgankach klasztoru pod tablicą Ofiar stanu wojennego.

godz. 18:30

- Uroczystości pod Pomnikiem Poznańskiego Czerwca 1956 r.

- Wystąpienie Jarosława Lange - Przewodniczącego Zarządu Regionu Wielkopolska NSZZ "Solidarność"

- Wystąpienie przedstawiciela Internowanych w stanie wojennym.

- Składanie kwiatów

 

Wydarzenia towarzyszące:

Weekend z historią:

wystawy – inscenizacja – warsztaty

Wystawy – Inscenizacja – Warsztaty to efekt współpracy dwóch oddziałów Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości - Muzeum Powstania Poznańskiego – Czerwiec 1956 oraz Muzeum Uzbrojenia. Tym razem zapraszamy na spotkanie z historią PRL-u! W sobotę (11.12) do Schronu Przeciwatomowego dla Władz Miasta Poznania przy ul. Słupskiej 62 na wernisaż wystawy oraz w niedzielę (12.12) do Muzeum Uzbrojenia na Cytadeli na inscenizację i wystawę związaną z 40. Rocznicą wprowadzenia Stanu Wojennego.

11.12.2021 sobota

Wernisaż wystawy: „Obrona Cywilna w PRL-u” oraz warsztaty „Ćwiczenia OC pod kryptonimem ‘Outfit’ połączone ze zwiedzaniem Schronu Przeciwatomowego dla Władz Miasta Poznania.

Wernisaż oraz program edukacyjny to zaproszenie do Przeciwatomowego Schronu dla Władz Miasta Poznania, który w czasach PRL-u był punktem dowodzenia Obrony Cywilnej Miasta Poznania. Właśnie w tym naturalnym środowisku przygotowaliśmy otwarcie wystawy „Obrona Cywilna w PRL-u”, która powstała we współpracy z Radą Osiedla Krzyżowniki-Smochowice. Część prezentowanych fotografii pochodzi z Narodowego Archiwum Cyfrowego, jednak nieocenione stały się archiwa prywatne: Przemysława Wiśniewskiego oraz kpt. rez. mgr Andrzeja Dominika Ohde.

11 grudnia – 11:00 Wernisaż wystawy „Obrona Cywilna w PRL-u”

12 grudnia - 11:00 oraz 13:30 Warsztaty

14 grudnia – 11:00 warsztaty w ramach projektu „Senior w Schronie”

 

12.12.2021 niedziela

4o.rocznica wprowadzenia Stanu Wojennego – Muzeum Uzbrojenia

W przeddzień 40. Rocznicy wprowadzenia Stanu Wojennego wPolsce zapraszamy na inscenizację oraz wystawę w Muzeum Uzbrojenia od 10:00-16:00. Inscenizacja plenerowa „Posterunku Wojska Polskiego i Milicji Obywatelskiej z grudnia 1981 roku” (Plac przed Muzeum ), będzie okazją do poznania przeszłości dzięki grupom rekonstrukcji historycznej. Partnerem wydarzenia jest Region Wielkopolska NSZZ Solidarność, dzięki któremu powstała wystawa pt. „Przemoc i opór” (IV sala). Zaprezentowane pamiątki z tamtego czasu, doskonale równoważą problematykę wydarzenia historycznego, jakim był stan wojenny w Polsce z inscenizacją. Zapraszamy szczególnie rodziny - zależy nam przede wszystkim na spotkaniach międzypokoleniowych – aby młodzi mogli poznać kawałek historii, który dla starszych nie jest wcale odległą przeszłością.

Przypominamy !

Muzeum działa w reżimie sanitarnym, z uwagi na Państwa oraz nasze zdrowie prosimy o stosowanie się do rządowych zaleceń. Dlatego, pomimo wydarzeń o charakterze plenerowym, w dużych skupiskach ludzkich, prosimy o zachowanie dystansu, a w sytuacji braku takiej możliwości o nałożenie maseczki. W obiektach muzealnych obowiązują aktualne obostrzenia, czyli limit: 1 osoba na 15m2. W zamkniętych przestrzeniach Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości zwracamy szczególną uwagę oraz prosimy o dezynfekcję dłoni po wejściu do budynku, noszenie maseczek oraz o zachowanie dystansu społecznego.

 

Jarocin

12 grudnia

godz. 12.30 

Msza św. w intencji Zamordowanych lub Represjonowanych w stanie wojennym,
Kościoł św. Marcina w Jarocinie.

Po Mszy św. zostaną złożone kwiaty pod pomnikiem "Solidarności".

 

Piła

10 grudnia

godz.17.00

Otwarcie wystawy znaczków Poczty Podziemnej z lat 1981-1989 z kolekcji Edwina Klessy w Centrum Integracji Społeczno - Kulturalno - Naukowej "ISKRA” w Pile.

Wystawa będzie czynna od 13 do 17 grudnia w godzinach  10:00 – 17:00 (zgłoszenia dla zwiedzających grup szkolnych pod numerem tel. 673517903).

"Z pamięci o stanie wojennym" - spotkanie na kanale YouTube młodzieży z internowanymi i więzionymi działaczami trzcianeckiej Solidarności - Muzeum Ziemi Nadnoteckiej im. W. Stachowiaka w Trzciance.

11 grudnia

godz. 08.00

Wyjazd internowanych, więzionych i represjonowanych oraz zaproszonych gości do więzienia we Wronkach.

Obóz dla internowanych w latach 1981–1982 – miejsce przetrzymywania osób uznanych za niebezpieczne przez Wojskową Radę Ocalenia Narodowego, w czasie obowiązywania stanu wojennego w PRL, na mocy dekretu Rady Państwa.

godz. 19.00

Koncert Pawła Piekarczyka - Centrum Integracji Społeczno – Kulturalno - Naukowej "ISKRA” w Pile.

Bilety na koncert będą dostępne w Starostwie, Bibliotece Publicznej i siedzibie Solidarności w Pile.

12 grudnia

godz. 10.00

Złożenie wiązanek kwiatów pod obeliskiem przy Rondzie NSZZ „Solidarność” w Pile.

godz. 11.00

Msza św. w kościele p.w. Świętej  Rodziny w Pile w intencji Ofiar stanu wojennego.

godz. 12.00

Odsłonięcie pamiątkowej tablicy na budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Pantaleona Szumana w Pile, ul. Staromiejska 14, gdzie 13 grudnia  1981 r. Milicja Obywatelska wraz ze Służbą Bezpieczeństwa spacyfikowały siedzibę Regionu Pilskiego NSZZ „Solidarność”.

13 grudnia

godz. 08.15

Odsłonięcie i poświęcenie tablicy upamiętniającej zatrzymanych, aresztowanych i internowanych działaczy trzcianeckiej Solidarności na budynku byłej  Komendy MO i SB w Trzciance – Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. s. Faustyny, ul. Spokojna 2.

godz. 10.00

Gra miejska dla uczniów Miasta i Gminy Trzcianka „Spacerniak ulicami  Trzcianki” – Muzeum Ziemi Nadnoteckiej im. W. Stachowiaka w Trzciance, ul. S. Żeromskiego 7.

20 grudnia

godz. 12.00

Gala wręczenia nagród laureatom konkursu pt. „Śladami stanu wojennego. 40. rocznica pamięci o zamordowanych i prześladowanych w stanie wojennym” w Centrum Integracji Społeczno - Kulturalno - Naukowej "ISKRA” w Pile, ul. Jana Kilińskiego 12.

27 grudnia

godz. 17.00

Otwarcie wystawy znaczków Poczty Podziemnej z lat 1981-1989 z kolekcji Edwina Klessy w Centrum Integracji Społecznej (Trzcianka, Plac Pocztowy 1).

Wystawa będzie czynna do 15 stycznia 2022 r. w godz. 8.00 - 20.00, w soboty w godz. 8.00 - 15.00 (za wyjątkiem niedziel i świąt).

 

 

Gniezno

11 grudnia

godz. 18.00  

Msza św. w Sanktuarium Wniebowzięcia NMP kościół oo. Franciszkanów, ul. Franciszkańska 12.

Po Mszy św., pod pamiątkową tablicą zostaną złożone kwiaty i zapalone znicze.

godz. 19.00

Spotkanie okolicznościowe w Starym Ratuszu w Gnieźnie przy ul. Chrobrego wraz z widowiskiem artystycznym przygotowanym przez Miejski Ośrodek Kultury w Gnieźnie.

 

Leszno

10 grudnia

godz. 16.30

Złożenie wiązanek kwiatów i zapalenie zniczy pod Pomnikiem „LUDZIOM SOLIDARNOŚCI” na Skwerze im. Anny Walentynowicz przy Rondzie Solidarności w Lesznie.

godz. 18.00

Msza św. w Kościele pw. NMP Niepokalanie Poczętej w Oporowie w intencji Ofiar stanu wojennego 1981 r. oraz członków NSZZ „Solidarność”.

godz. 19.00

Koncert Andrzeja Kołakowskiego w Kościele pw. NMP Niepokalanie Poczętej w Oporowie.

godz. 20.00

Wspomnieniowy poczęstunek   - Lubonia "Uroczysko nad Stawem".

 

Wydarzenia towarzyszące:

 

7 grudnia 2021 r. do 14 stycznia 2022 r.

W Miejskiej Bibliotece Publicznej im. S. Grochowiaka w Lesznie odbędzie się wystawa pt "Rewolucja powielaczy. Literatura zakazana w Polsce w latach 1976 - 1989. NSZZ "Solidarność" i stan wojenny w wielu odsłonach 13 grudnia 1981 r. - 22 lipca 1983 r."

10 grudnia

godz. 15.00

Otwarcie wystawy na Rynku w Lesznie "40 lat. Stan wojenny w Lesznie i okolicy" zorganizowanej przez Archiwum Państwowe w Lesznie i Region Wielkopolska NSZZ "Solidarność" Oddział w Lesznie.

 

Września

13 grudnia

godz. 18.00  

Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Stanisława Biskupa Męczennika we Wrześni

 

*****

 

Jednocześnie zwracamy się z uprzejmą prośbą, aby podczas uroczystości przestrzegać zasad bezpieczeństwa związanych z ograniczeniem rozprzestrzeniania się epidemii, w szczególności dotyczących utrzymania co najmniej 2 - metrowej odległości między uczestnikami wydarzeń. Prosimy o dostosowanie się do wszelkich przepisów i zaleceń Ministerstwa Zdrowia, które będą obowiązywać w czasie trwania uroczystości.

 

 *****

 

Serdecznie zapraszamy poczty sztandarowe.

 

*****

 

Chociaż stan wojenny ogłoszono w Polsce 13 grudnia 1981 r. zamysł jego wprowadzenia pojawił się już podczas lipcowych strajków 1980 r., których głównym ogniskiem była Lubelszczyzna. Wówczas władza postanowiła stworzyć podstawy prawne do zdławienia oporu społecznego. Rozlanie się fali strajków najpierw na Wybrzeże, a wkrótce na cały kraj utwierdziło ją w tym przekonaniu.

Stan wojenny był w istocie zamachem stanu opartym na dekretach wydanych wbrew prawu. WRON nieprawnie powoływała się na art. 32 Konstytucji PRL stwierdzający, że Rada Państwa może wydawać dekrety zmocą ustawy wyłącznie między sesjami sejmu. W grudniu 1981 r. trwała trzecia sesja Sejmu VIII kadencji.

Dekrety datowane na 13 grudnia 1981 r. zostały podpisane do druku dopiero w nocy z 16 na 17 grudnia 1981 r., a Sejm przyjął ustawą dopiero 25 stycznia 1982 r. Natomiast sądy skazywały w trybie doraźnym za udział w wydarzeniach, które nastąpiły przed ogłoszeniem dokumentów (np. strajki w kopalniach, stoczniach, wrocławskim Pafawagu). Pierwsze zatrzymania członków „S" rozpoczęły się jeszcze przed północą 12 grudnia i wtedy też przerwano łączność telefoniczną i teleksową.

Prawo stanu wojennego stanowiły dekrety. Za ich nieprzestrzeganie groziły drakońskie sankcje do kary śmierci włącznie. Wprowadzono godzinę milicyjną od 22.00 do 6.00, odebrano swobody obywatelskie, w tym prawo zrzeszania się i wolność słowa. 13 grudnia odcięto Polaków od informacji, zawieszono wydawanie prasy oraz nadawanie programów radiowych itelewizyjnych. Ukazywały się jedynie dwa dzienniki ogólnopolskie „Trybuna Ludu" i „Żołnierz Wolności" oraz 16 terenowych dzienników partyjnych redagowanych przez „wytypowane zespoły gazet partyjnych", telewizja i radio zostały zmilitaryzowane, a dziennikarzy i innych pracowników mediów poddano weryfikacji. Rozpowszechnianie informacji bez zgody władz wojennych groziło karą od roku do 10 lat więzienia. Według różnych źródeł pierwszego dnia stanu wojennego internowano od 5 do 6,5 tys, osób. Z ujawnianych dokumentów jednoznacznie wynika, że rozprawa z niepokornym społeczeństwem planowana była od początku protestów robotniczych w 1980 r. Zasadnicze pytanie nie brzmiało zatem „czy" zlikwidować „Solidarność", lecz „kiedy".

Stan wojenny - kalendarium

 

 

 

 

 

REGION WIELKOPOLSKA NSZZ SOLIDARNOŚĆ ul. Metalowa 7,  60-118 Poznań   tel. 61 853-08-60 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.