Arkadiusz Małyszka laureatem Konkursu Dziennikarskiego (09.06.2021)

Szczegóły

09062021AMArkadiusz Małyszka, red. nacz. „Zeszytów Historycznych Wielkopolskiej Solidarności” znalazł się wśród laureatów Konkursu Dziennikarskiego Wielkopolskiego Oddziału  Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich 2021. Jury w składzie dr Jolanta Hajdasz - przewodnicząca Jury, prezes Zarządu WO SDP, prof. dr hab. Wiesław Ratajczak, dr Wiesław Kot, red. Roman Wawrzyniak i red. Aleksandra Tabaczyńska przyznało A. Małyszce honorowe wyróżnienie  za cenną i wartościową inicjatywę wydawniczą, jaką są „Zeszyty”. Wręczenie nagród odbyło się 8 czerwca 2021 r. w Pałacu Działyńskich.

Pełna lista nagrodzonych na stronie: sdp-poznan.eu

*****

Wydawcą „Zeszytów Historycznych Solidarności Wielkopolskiej” jest Zarząd Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” we współpracy z poznańskim Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej. Redakcję poza A. Małyszką współtworzą Barbara Napieralska, Przemysław Zwiernik oraz Elżbieta Wojcieszyk.

 

dyplom1