WZD XXV

XXV SESJA WZD REGIONU WIELKOPOLSKA

NSZZ "Solidarność"

26-28 czerwca 2014 r.

 

 

UCHWAŁY

Uchwała nr 1/ 2014

XXV Walnego Zebrania Delegatów Regionu Wielkopolska  
NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
z dnia 26 września 2014 r.

Na podstawie § 92, 93 oraz § 94 Ordynacji Wyborczej NSZZ „Solidarność”, Walne Zebranie Delegatów Regionu Wielkopolska postanawia, że w kadencji 2014-2018 w skład Zarządu Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” wejdą:

  1. Przewodniczący ZR,
  2. Przewodniczący regionalnych sekretariatów branżowych skupiających powyżej 2000 członków Związku,
  3. Przewodniczący Rady Regionalnej Sekcji Emerytów i Rencistów.
  4. 30 członków wybranych przez Walne Zebranie Delegatów Regionu Wielkopolska z zastosowaniem list cząstkowych z  poszczególnych okręgów wyborczych, przyjmując zasadę, że na każde rozpoczęte 1300 członków w danym okręgu przypada 1 mandat do ZR, przy czym najmniejszy okręg wyborczy wynosi nie mniej niż 300 członków Związku,
  5. 5 członków wybranych przez Walne Zebranie delegatów Regionu Wielkopolska z listy ogólnej.

 

 

Okręgi wyborcze Liczba miejsc mandatowych
nr 1 Poznań 19
nr 2 Piła 3
nr 3 Leszno 3
nr 4 Jarocin 1
nr 5 Gniezno 1
nr 7 Śrem 1
nr 8 Września 1
nr 9 Środa Wlkp., Powiat Poznański 1

 

 

Uchwała nr 2/ 2014

XXV Walnego Zebrania Delegatów Regionu Wielkopolska  
NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
z dnia 26 września 2014 r.

 

Na podstawie § 5 Uchwały Nr l XIX Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność”, Walne Zebranie Delegatów Regionu Wielkopolska postanawia, że w kadencji 2014-2018 delegaci na Krajowy Zjazd Delegatów wybrani zostaną
z poszczególnych okręgów wyborczych z zastosowaniem list cząstkowych, przyjmując zasadę, że na każde rozpoczęte 2500 członków w danym okręgu przypada l mandat delegata na KZD, przy czym najmniejszy okręg wyborczy wynosi nie mniej niż 2000 członków Związku.

 

Okręgi wyborcze Liczba miejsc mandatowych
nr 1 Poznań 8
nr 2 Piła 2
nr 3 Leszno 2
nr 4 Teren 3

 

 

Uchwała nr 3/ 2014

XXV Walnego Zebrania Delegatów Regionu Wielkopolska  
NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
z dnia 26 września 2014 r.

 

Na podstawie § 93 Ordynacji Wyborczej NSZZ „Solidarność” Walne Zebranie Delegatów Regionu Wielkopolska postanawia, że w kadencji 2014-2018 w skład Regionalnej Komisji Rewizyjnej wchodzić będzie siedmiu członków.

 

 

Uchwała nr 4/ 2014

XXV Walnego Zebrania Delegatów Regionu Wielkopolska  
NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
z dnia 26 września 2014 r.

 

Na podstawie § 104 Ordynacji Wyborczej NSZZ „Solidarność” Walne Zebranie Delegatów Regionu Wielkopolska ustala maksymalną liczbę tur głosowań na 5 we wszystkich głosowaniach wyborczych prowadzonych przez Walne Zebranie Delegatów Regionu Wielkopolska.

 

 

Uchwała nr 5/ 2014

XXV Walnego Zebrania Delegatów Regionu Wielkopolska  
NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
z dnia 26 września 2014 r.

 

Na postawie par.111 ust. 2 Ordynacji Wyborczej NSZZ „Solidarność” Walne Zebranie Delegatów  Regionu Wielkopolska  upoważnia Zarząd Regionu do określenia liczebności Prezydium ZR.

 

 

Uchwała nr 6/ 2014

XXV Walnego Zebrania Delegatów Regionu Wielkopolska  
NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
z dnia 27 września 2014 r.

w sprawie: nowelizacji uchwały nr 5 XIX KZD ws. Działalności finansowej związku


Walne Zebranie Delegatów Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” zobowiązuje Zarząd Regionu Wielkopolska oraz delegatów Regionu Wielkopolska na KZD NSZZ „Solidarność” do podjęcia działań mających na celu nowelizację uchwały nr 5 XIX KZD ws. Działalności finansowej związku. Efektem nowelizacji będzie niepobieranie składki członkowskiej od przychodów osiąganych z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych.

 

 


STANOWISKA

Stanowisko nr 1/2014
XXV Walnego Zebrania Delegatów Regionu Wielkopolska  
NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
z dnia 26 czerwca 2014 r.
                        

w sprawie: poparcia działań struktur branżowych PKP

Z uwagi na działania dekompozycyjne struktury Holdingu PKP przez jej aktualne władze Walne Zebranie Delegatów Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” popiera działania organizacji struktur branżowych PKP do strajku generalnego włącznie.

 

 

Stanowisko nr 2/2014
XXV Walnego Zebrania Delegatów Regionu Wielkopolska  
NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
z dnia 27 czerwca 2014 r.

w sprawie: funkcjonowania sądu pracy w Poznaniu


Delegaci na Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Wielkopolska wyrażają swój sprzeciw wobec nieprawidłowej organizacji i funkcjonowania Sądu Pracy w Poznaniu. Ponad półroczny okres oczekiwania na pierwszą rozprawę dla osób, które utraciły pracę - źródło utrzymania, jest nie tylko oburzający, ale także demotywuje do dochodzenia swoich roszczeń pracowniczych. Oczekujemy, że osoby odpowiedzialne  za organizację i funkcjonowanie Sądu Pracy w Poznaniu podejmą działania usprawniające jego pracę.

 

 

Stanowisko nr 3/2014
XXV Walnego Zebrania Delegatów Regionu Wielkopolska  
NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
z dnia 27 czerwca 2014 r.

w sprawie: odbudowy pomnika Najświętszego Serca Pana Jezusa zwanego Pomnikiem Wdzięczności


Delegaci WZD Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” popierają ideę oraz starania Społecznego Komitetu Odbudowy Pomnika Wdzięczności w Poznaniu mające na celu odbudowanie pomnika Najświętszego Serca Pana Jezusa w tym samym kształcie i rozmiarach, w jakich istniał przed II Wojną Światową. Przypominamy, że odsłonięty w 1932 r. Pomnik był wyrazem wdzięczności Narodu za odzyskanie niepodległości po 123 latach rozbiorów oraz wdzięczności za zwycięskie Powstanie Wielkopolskie. Warto przypomnieć, że pomnik ten powstał wówczas, tj. w okresie międzywojennym, z ofiarności mieszkańców Poznania i Wielkopolski.

Delegaci WZD Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność”  popierają decyzję Społecznego Komitetu wyznaczającą lokalizację dla pomnika w obszarze Jeziora Maltańskiego wzdłuż Alei Jana Pawła II.
Wobec powyższego żądamy od Prezydenta Miasta Poznania Pana Ryszarda Grobelnego  wydania zgody na lokalizację tego Pomnika w wyżej wymienionym miejscu.

 

 

Stanowisko nr 4/2014
XXV Walnego Zebrania Delegatów Regionu Wielkopolska  
NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
z dnia 27 czerwca 2014 r.

w sprawie: ideologii gender

 

Delegaci WZD Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” kierując się troską o dobro dzieci, w poczuciu odpowiedzialności za ich prawidłowy rozwój, stanowczo sprzeciwiają się wprowadzaniu do szkół i placówek oświatowych szkodliwych treści promujących ideologię gender. Rodzice powierzając nauczycielom swoje dzieci mają prawo oczekiwać, że treści przekazywane w szkole nie będą naruszały ich praw zagwarantowanych w art. 18, 47 i 48 Konstytucji RP.

 

 

Stanowisko nr 5/2014
XXV Walnego Zebrania Delegatów Regionu Wielkopolska  
NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
z dnia 27 czerwca 2014 r.

w sprawie: zatrudniania na umowy zlecenia


Walne Zebranie Delegatów Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” wyraża sprzeciw wobec zatrudniania pracowników na umowy zlecenia przez przedsiębiorców jak również przez jednostki budżetowe. Jednym z takich przykładów jest sytuacja w  ZTM Poznań, gdzie wypowiada się umowy o pracę, oferując w zamian umowę w firmach zewnętrznych za połowę dotychczasowego wynagrodzenia, bez świadczeń dodatkowych. Działania te destabilizują funkcjonowanie jednostek. Oczekujemy odejścia od tego rodzaju praktyk.

 

 

Stanowisko nr 6/2014
XXV Walnego Zebrania Delegatów Regionu Wielkopolska  
NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
z dnia 27 czerwca 2014 r.

w sprawie: próby wystawienia spektaklu „Golgota Picnic” w Poznaniu


W związku z wydarzeniami związanymi z próbą wystawienia spektaklu „Golgota Picnic” oraz z rozpowszechnianiem jego treści, WZD Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” zwraca uwagę, iż wolność, o którą walczyliśmy, wymaga poszanowania granic cudzej godności. Związek zawodowy NSZZ „Solidarność” opiera się na wartościach chrześcijańskich.

Treści jawnie obraźliwe i fałszujące istotę wartości chrześcijańskich nie powinny być promowane w przestrzeni publicznej i z udziałem środków publicznych.

 

 

APELE

Apel nr 1/2014
XXV Walnego Zebrania Delegatów Regionu Wielkopolska  
NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
z dnia 27 czerwca 2014 r.

 

Delegaci WZD Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” uznają za celowe i potrzebne budowanie siły Związku i jego znaczenia w środowisku lokalnym. Dlatego zwracamy się z apelem do członków Związku w Regionie Wielkopolska o kandydowanie w tegorocznych wyborach samorządowych do rad gminy i powiatu.