WZD XII

XII SESJA WZD REGIONU WIELKOPOLSKA

NSZZ "Solidarność"

21 WRZEŚNIA 2001

(KADENCJA 1998-2002)

 


UCHWAŁY

brak

 

STANOWISKA

brak

 

APELE

brak