WZD XV

XV SESJA WZD REGIONU WIELKOPOLSKA

NSZZ "Solidarność"

9 WRZEŚNIA 2004

(KADENCJA 2002-2006)

 

 

UCHWAŁY

 

Uchwała nr 1/2004

Walne Zebranie Delegatów Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” popiera inicjatywę integracji regionów znajdujących się na terenie województwa wielkopolskiego i upoważnia Zarząd Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” do podjęcia prac w tym kierunku.

 

Uchwała nr 2/2004

Walne Zebranie Delegatów Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” zobowiązuje organizacje zakładowe i międzyzakładowe Regionu Wielkopolska do wytypowania po dwóch przedstrawicieli, którzy zostaną przeszkoleni w ramach kursu podstawowego z zakresu organizowania pracowników do związku.

Zarząd Regionu Wielkopolska powinien przygotować harmonogram szkoleń w taki sposób, żeby ich cykl skończył się 30 czerwca 2005 r. Za wykonanie uchwały odpowiadają przewodniczący ZR Wlkp. oraz przewodniczący organizacji zakładowych.

 

STANOWISKA

 

Stanowisko nr 1/2004

 

Walne Zebranie Delegatów Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” zdecydowanie protestuje przeciwko zamianom wprowadzenia opłat sądowych wnoszonych przez osoby dochodzące swych praw w sądach pracy i w sprawach związanych z ubezpieczeniami społecznymi. Taką inicjatywę odebrać można wyłącznie jako próbę wyłudzenia pieniędzy od najbiedniejszych i pozbawienia ich możliwości dochodzenia swoich praw pracowniczych na drodze sądowej.

Walne Zebranie Delegatów Regionu Wielkopolska zwraca się do Komisji Krajowej o podjęcie wszelkich wysiłków w celu zablokowania tego kolejnego uderzenia w ludzi pracy.

 

Stanowisko nr 2/2004

Zebranie Delegatów Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” wyraża protest przeciw nowelizacji ustawy kombatanckiej, która ma umożliwić przywrócenie uprawnień członkom komunistycznych organów bezpieczeństwa.

 

Stanowisko nr 3/2004

Walne Zebranie Delegatów Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” apeluje do Rady Miasta Poznania o nazwanie jednej z ulic lub placu w Poznaniu imieniem Solidarności.

 

Stanowisko nr 4/2004

Walne Zebranie Delegatów Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” apeluje do Rady Miasta Gniezna o zmianę nazwy ulicy 22 Lipca na nową nazwę: Solidarności.

 

Stanowisko nr 5/2004

Walne Zebranie Delegatów Regionu Wielkopolska NSZZ „S” domaga się podjęcia inicjatyw zmierzających do doprowadzenia do takich zmian w Kodeksie Pracy, aby praca w niedziele była wynagradzana jak praca w nadgodzinach płatna wg stawki podwyższonej o 100% niezależnie od rozkładu czasu pracy, natomiast udzielenie dnia wolnego w zamian za pracę w niedziele następowało wyłącznie na wniosek pracownika.

 

Stanowisko nr 6/2004

Walne Zebranie Delegatów Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” wyraża stanowczy protest wobec niskich nakładów finansowych na decydujące o przyszłości naszego państwa dziedziny życia. Planowane w tym roku obniżenie i tak ubogich nakładów w zakresie nauki, oświaty i kultury jest niezgodne z polską racją stanu. Wnioskujemy o zwiększenie środków budżetowych na powyższe cele. Zwracamy się do Komisji Krajowej o podjęcie zdecydowanych działań w tej sprawie.

 

 

REGION WIELKOPOLSKA NSZZ SOLIDARNOŚĆ ul. Metalowa 7,  60-118 Poznań   tel. 61 853-08-60 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.