WZD XVI

XVI SESJA WZD REGIONU WIELKOPOLSKA

NSZZ "Solidarność"

28 CZERWCA 2005

(KADENCJA 2002-2006)

 

 

STANOWISKA

 

Stanowisko

w dwudziestą piątą rocznicę powstania NSZZ „Solidarność”

49 lat temu robotnicy Poznania powiedzieli kategoryczne NIE władzy nazywającej siebie ludową. Wyszli na ulice miasta z hasłami „Wolności i chleba”. Krwawo stłumione powstanie i ofiara najwyższa – ofiara życia, którą na ołtarzu niepodległej Rzeczypospolitej złożyli pomordowani z rozkazu rządzących, nie poszła na marne. Z tego pierwszego zrywu wzięły początek następne: Wybrzeże – 1970, Radom – 1976 i wreszcie dwadzieścia pięć lat temu robotnicy Gdańska, Szczecina, Jastrzębia, Lublina, a za nimi cała Polska powiedzieli – dość bezprawia. Chcemy Wolności!

Delegaci na walne Zebranie Delegatów Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” składają hołd wszystkim, którzy poświęcili życie, zdrowie, energię, młodość dla przywrócenia Polsce jej niepodległości, a w konsekwencji należnego jej miejsca w Europie.

Dziękujemy setkom bezimiennych bohaterów, którzy budując Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” budowali podwaliny wolnej, praworządnej i bezpiecznej Rzeczypospolitej.
Ta praca nie zakończyła się jeszcze. Nie wymaga od nas ofiar najwyższych, ale tak jak przed laty wymaga odwagi, aby powiedzieć NIE złu, które wkrada się w nasze społeczeństwo, by nazwać po imieniu nieuczciwość, zawiść, wrogość.

Dziękując tym, którzy nam wskazywali i torowali drogę, my delegaci zobowiązujemy się przekazywać następnym pokoleniom wartości najwyższe zawarte w słowach Bóg, Honor, Ojczyzna. Bo tylko tak możemy podziękować za tę ofiarę złożoną przed laty.

Ryszard Górny
Przewodniczący Prezydium
Walnego Zebrania Delegatów
Regionu Wielkopolska
NSZZ „Solidarność”