WZD XVII

XVII SESJA WZD REGIONU WIELKOPOLSKA

NSZZ "Solidarność"

WYBORY

(KADENCJA 2006-2010)

28-30 czerwca 2006

 

 

UCHWAŁY

 

Uchwała nr 1/2006

Na podstawie § 92 oraz § 93 Ordynacji Wyborczej NSZZ „Solidarność”, Walne Zebranie Delegatów Regionu Wielkopolska postanawia że w kadencji 2006 -2010 w skład Zarządu Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” wejdą:

  • przewodniczący ZR,
  • przewodniczący regionalnych sekretariatów branżowych skupiających powyżej 2000 członków Związku,
  • przewodniczący Rady Regionalnej Sekcji Emerytów i Rencistów, w przypadku, gdy zrzesza ona co najmniej 1500 członków,
  • 27 członków wybranych przez Walne Zebranie Delegatów Regionu Wielkopolska z zastosowaniem list cząstkowych z poszczególnych okręgów wyborczych, przyjmując zasadę, że na każde rozpoczęte 1500 członków w danym okręgu przypada 1 mandat do ZR, przy czym najmniejszy okręg wyborczy wynosi nie mniej niż 500 członków Związku,
  • 2 członków wybranych przez Walne Zebranie delegatów Regionu Wielkopolska z listy ogólnej

 

Okręgi wyborcze Liczba miejsc mandatowych
o. nr 1 Poznań 16
o. nr 2 Piła 3
o. nr 3 Leszno 2
o. nr 4 Jarocin 1
o. nr 5 Gniezno 1
o. nr 6 Wągrowiec, Oborniki 1
o. nr 7 Śrem 1
o. nr 8 Września 1
o. nr 9 Środa Wlkp., Powiat Poznański 1

 

Uchwała nr 2/2006

Na podstawie § 5 Uchwały Nr l XIX Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność”, Walne Zebranie Delegatów Regionu Wielkopolska postanawia, że w kadencji 2006 -2010 delegaci na Krajowy Zjazd Delegatów wybrani zostaną z poszczególnych okręgów wyborczych z zastosowaniem list cząstkowych, przyjmując zasadę, że na każde rozpoczęte 2500 członków w danym okręgu przypada l mandat delegata na KZD, przy czym najmniejszy okręg wyborczy wynosi nie mniej niż 2000 członków Związku.

Okręgi wyborcze Liczba miejsc mandatowych
o. nr 1 Poznań 16
o. nr 2 Piła 2
o. nr 3Leszno, Wolsztyn, Nowy Tomyśl 2
o. nr 4 Teren 3

 

Uchwała nr 3/2006

Na podstawie § 92 Ordynacji Wyborczej NSZZ „Solidarność” WZD RW postanawia, że w kadencji 2006 -20 l O w skład Regionalnej Komisji Rewizyjnej wchodzić będzie dziewięciu członków.

 

Uchwała nr 4/2006

Na podstawie § 104 Ordynacji Wyborczej NSZZ „Solidarność” WZD RW ustala maksymalną liczbę tur głosowań na 7 we wszystkich głosowaniach wyborczych prowadzonych przez Walne Zgromadzenie Delegatów Regionu Wielkopolska.

 

Uchwała nr 5/2006

Na podstawie § 110 ust. 2 Ordynacji Wyborczej NSZZ „Solidarność” Walne Zebranie Delegatów Regionu Wielkopolska postanawia upoważnić Zarząd Regionu do decyzji o liczebności prezydium Zarządu Regionu.

 

Uchwała nr 6/2006

Na podstawie § 109 ust. l i 2 Ordynacji Wyborczej NSZZ „Solidarność” .

Walne Zebranie Delegatów Regionu Wielkopolska postanawia, iż na liście rezerwowej w wyborach do Zarządu Regionu, Regionalnej Komisji Rewizyjnej i delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów znajdą się kandydaci w kolejności uzyskanych głosów, którzy otrzymają ponad połowę ważnie oddanych głosów i nie znajdą się na miejscu mandatowym.

Nie będą przeprowadzane dodatkowe głosowania w sprawie list rezerwowych.

 

Uchwała nr 7/2006

Walne Zebranie Delegatów Regionu Wielkopolska zobowiązuje nowo wybranych członków Zarządu Regionu, Komisji Rewizyjnej oraz delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów z Regionu Wielkopolska o niezwłoczne zwrócenie się do Instytutu Pamięci Narodowe w celu uzyskania statusu pokrzywdzonego. Informacja o realizacji tego zobowiązania zostanie przedstawiona podczas najbliższej sesji Walnego Zebrania Delegatów Regionu, a w tym ustalenia dokonane przez IPN.

 

Uchwała nr 8/2006

Walne Zebranie Delegatów Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” wyraża zaniepokojenie sytuacją panującą w służbie zdrowia, czego skutkiem jest narastająca fala protestów. Złe warunki pracy i płacy pracowników służby zdrowia powodują obniżenie poziomu usług medycznych, a także odpływ wykwalifikowanej kadry medycznej za granicę.

WZD Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” zwraca się do Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” o podjęcie rozmów z rządem w celu doprowadzenia do natychmiastowych konstruktywnych działań na rzecz poprawy sytuacji w ochronie zdrowia.

 

Uchwała nr 9/2006

Walne Zebranie Delegatów Regionu Wielkopolska wyraża protest wobec wykorzystywania niezbywalnego, a wywalczonego przez NSZZ „Solidarność”, prawa do wolności zgromadzeń przez organizatorów manifestacji podważających podstawowe normy i wartości rodziny i jej roli w społeczeństwie obłudnie zwanych "marszami równości". Takie zgromadzenia winny być zakazane jako obrażające dobre obyczaje i deprawujące młodzież. Takich postanowień oczekujemy od osób sprawujących władzę w naszej Ojczyźnie. Walne Zebranie Delegatów Regionu Wielkopolska zwraca się do członków NSZZ „Solidarność” o nieuczestniczenie w demonstracjach o takim charakterze, a także zwraca się do Krajowego Zjazdu Delegatów o przyjęcie uchwały o podobnej treści.

 

Uchwała nr 10/2006

Walne Zebranie Delegatów Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” zwraca się do Komisji Krajowej o podjęcie działań w celu przywrócenia świadczeń przedemerytalnych i zasiłków przedemerytalnych, które obowiązywały przed 15 grudnia 2001 r.

 

Uchwała nr 11/2006

Walne Zebranie Delegatów Regionu. Wielkopolska NSZZ „Solidarność” zwraca uwagę Zarządowi Regionu i komisjom zakładowym na niepokojące zjawisko występowania członków ze Związku w momencie przejścia na emerytury i renty, likwidacji zakładów pracy lub likwidacji organizacji zakładowych.

Jednocześnie Walne Zebranie Delegatów Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” oczekuje od wymienionych władz podjęcia działań mających na celu zahamowanie tego zjawiska.

 

 

STANOWISKA

 

Stanowisko nr 1/2006

Walne Zebranie Delegatów Regionu Wielkopolska wyraża poparcie dla działań Rządu RP zmierzających do ujawnienia i ukarania sprawców afer gospodarczych nierozliczonych przez poprzednie rządy.

 

 

APELE

 

Apel nr 1/2006

Celem poprawy uzwiązkowienia w naszym regionie Walne Zebranie Delegatów Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” zwraca się do wszystkich komisji zakładowych w Regionie o przyczynienie się do powstania co najmniej jednej organizacji zakładowej NSZZ „Solidarność”.

 

Apel nr 2/2006

Walne Zebranie Delegatów Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” apeluje do organizacji i zakładowych, a także do wszystkich członków Związku w Regionie Wielkopolska o aktywne poparcie i uczestniczenie we wszystkich akcjach protestacyjnych prowadzonych przez Zarząd Regionu. Od naszego poparcia zależeć będzie realizacja zamierzeń Związku i uzyskanie postawionych celów.

 

 

REGION WIELKOPOLSKA NSZZ SOLIDARNOŚĆ ul. Metalowa 7,  60-118 Poznań   tel. 61 853-08-60 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.