WZD XVIII

XVIII SESJA WZD REGIONU WIELKOPOLSKA

NSZZ "Solidarność"

20 WRZEŚNIA 2007

 

UCHWAŁY

 

Uchwała nr 1/ 2007

Walne Zebranie Delegatów Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” zobowiązuje Zarząd Regionu do podziękowania tym Posłom i Senatorom, którzy szczególnie konsekwentnie wspierali inicjatywy naszego Związku i pomagali w rozwiązywaniu problemów istotnych dla naszego Związku.

 

Uchwała nr 2/ 2007

Walne Zebranie Delegatów Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” uznaje za celowe kontynuowanie corocznej pielgrzymki szlakiem męczeńskiej śmierci ks. Jerzego Popiełuszki i wnioskuje do Zarządu Regionu o organizację tych pielgrzymek i ponoszenia części kosztów z tego tytułu.

 

APELE

 

Apel nr 1/ 2007

Walne Zebranie Delegatów Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” zaleca każdej organizacji zakładowej i międzyzakładowej odbycie co najmniej raz w roku posiedzenia władzy stanowiącej tej organizacji, czyli zakładowego lub międzyzakładowego zebrania członków lub delegatów i prosi komisje zakładowe i międzyzakładowe o zwoływanie tych posiedzeń.

Uchwała Programowa XVIII Walnego Zebrania Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Wielkopolska