WZD XX

XX SESJA WZD REGIONU WIELKOPOLSKA

NSZZ "Solidarność"

24 WRZEŚNIA 2009

 

 

UCHWAŁY

 

Uchwała nr 1/2009

w sprawie: zwoływania zakładowych lub międzyzakładowych zebrań członków lub delegatów

Walne Zebranie Delegatów Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” zobowiązuje komisje zakładowe i międzyzakładowe NSZZ „Solidarność” Regionu Wielkopolska do zwoływania posiedzenia władzy stanowiącej (odpowiednio zakładowego lub międzyzakładowego zebrania członków lub delegatów) co najmniej raz w roku kalendarzowym, począwszy od kadencji 2010-2014. Jednocześnie Walne Zebranie Delegatów Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” zobowiązuje komisje zakładowe i międzyzakładowe NSZZ „Solidarność” Regionu Wielkopolska do informowania Zarządu Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” co najmniej na 14 dni przed w/w zebraniem o jego terminie.

 

STANOWISKA

 

Stanowisko nr 1/2009

w sprawie działań rządu wobec kryzysu gospodarczego

Walne Zebranie Delegatów Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” krytycznie ocenia działania Rządu RP wobec aktualnego kryzysu gospodarczego. Przypominamy, że NSZZ „Solidarność” już na początku drugiego półrocza 2008 r. zwrócił się do Rządu RP o podjęcie rozmów w sprawie kryzysu. Sygnał ten został przez rząd zignorowany; najlepszym dowodem na irracjonalny optymizm władzy w tej sprawie był przyjęty budżet na 2009 r., w którym ministerstwo finansów zapisało w jego prowizorium księżycowe szacunki, np. dotyczące PKB, czy średniorocznego kursu walutowego. W efekcie tych działań rząd zmuszony był po połowie roku nowelizować budżet. Warto również przypomnieć, że brak dialogu rządu z partnerami społecznymi (tzw. dialog pozorowany) w kwestii działań antykryzysowych spowodował, że 13 marca br. organizacje pracodawców i centrale związkowe podpisały porozumienie, w którym w 13 punktach określają zakres koniecznych działań osłonowych i antykryzysowych. Postulaty te zostały przesłane do Premiera RP. Niestety, Rząd RP po raz kolejny zbagatelizował rolę partnerów społecznych, efektem czego była przyjęta dopiero w drugim półroczu tzw. ustawa antykryzysowa, która daleka jest od treści wspomnianego porozumienia pracodawców ze związkami zawodowymi. Warto wreszcie przypomnieć, że Rząd nie wyasygnował żadnych dodatkowych środków w znowelizowanym budżecie państwa na działania wspierające przedsiębiorstwa i działania osłonowe dla pracowników zagrożonych utratą pracy lub znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

Pragniemy z całą mocą zaakcentować, że kryzys gospodarczy jest powodem dramatu wielu tysięcy rodzin w Polsce. Dlatego oczekujemy, by w rozmowach dotyczących przyszłych działań osłonowych było jak najmniej politykierstwa, a jak najwięcej rzetelnej współpracy pomiędzy rządem a pozostałymi partnerami społecznymi.

 

Stanowisko nr 2/2009

w sprawie prywatyzacji

Walne Zebranie Delegatów Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” stanowczo sprzeciwia się zapowiadanym przez Rząd RP planom prywatyzacyjnym firm w strategicznych dla państwa sektorach, między innymi takich jak energetyka. Jest rzeczą niedopuszczalną, by przychodami z prywatyzacji firm z tego sektora łatać największą od 20 lat „dziurę budżetową”. Uważamy, że prowadzenie takiej polityki jest szkodliwe dla naszego państwa
i w dłuższej perspektywie poważnie narusza jego bezpieczeństwo. Na domiar złego, zaplanowana przez rząd prywatyzacja majątku narodowego odbywa się w najbardziej niekorzystnym okresie, tj. w czasie kryzysu gospodarczego. Nie ulega wątpliwości, że prywatyzacja firm w obecnych warunkach ekonomiczno – gospodarczych oznacza, że próba zbywania dóbr narodowych odbędzie się ze stratą dla budżetu Państwa.

Region Wielkopolska NSZZ „Solidarność” zdecydowanie protestuje wobec takiej prywatyzacji!

 

Stanowisko nr 3/2009

w sprawie: przedłużenia umowy o pracę Marcinowi Stróżyńskiemu

Walne Zebranie Delegatów Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” z oburzeniem przyjmuje informację o nie przedłużeniu umowy o pracę Koledze Marcinowi Stróżyńskiemu Przewodniczącemu Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Grodziskim Przedsiębiorstwie Komunalnym, którego właścicielem jest gmina Grodzisk Wielkopolski.

Wszystkie okoliczności wskazują jednoznacznie, że przyczyną nie przedłużenia umowy była odwaga Przewodniczącego Komisji Zakładowej, który założywszy Organizację Zakładową „Solidarności” ujawnił nieprawidłowości w przedsiębiorstwie.

Delegaci na Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Wielkopolska oczekują od Henryka Szymańskiego - Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego - takich działań, które pozwolą stwierdzić, że w Polsce przestrzegane jest prawo, a więc za przynależność do związku zawodowego, który przyczynił się do obalenia tyranii komunizmu w Polsce i na świecie, nikt nie może stracić pracy.

 

Stanowisko nr 4/2009

w sprawie konsekwencji reform wprowadzanych w polskiej oświacie

Walne Zebranie Delegatów Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” z niepokojem przyjmuje kolejne zmiany wynikające z nieustających reform w polskiej oświacie. Efektem tych zmian jest chaos organizacyjny i prawny zaburzający funkcjonowanie polskich szkół i obciążający finansowo całe społeczeństwo.

Oczekujemy od Rządu RP podjęcia działań normalizujących sytuację w polskiej oświacie w oparciu o postulaty środowiska oświatowego.

 

Stanowisko nr 5/2009

w sprawie pomocy dla zwalnianych pracowników zakładów H. Cegielski Poznań SA

Walne Zebranie Delegatów Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” domaga się od Rządu RP pomocy dla zwalnianych pracowników Zakładów H.Cegielski – Poznań S.A. na takim samym poziomie jak dla pracowników zwalnianych w likwidowanych stoczniach. Sytuacja tych pracowników jest konsekwencją likwidowania przemysłu stoczniowego w Polsce, co skutkuje utratą miejsc pracy także w zakładach kooperujących ze stoczniami. OM NSZZ „Solidarność” w H. Cegielskim – Poznań S.A. wielokrotnie sygnalizowała Rządowi RP krytyczną sytuację zakładów H. Cegielskiego, jednakże sygnały te zostały zlekceważone.

W związku z tym Walne Zebranie Delegatów Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” uważa, że Rząd RP powinien ponieść odpowiedzialność za brak podjęcia właściwych działań.

 

Stanowisko nr 6/2009

w sprawie likwidacji Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wyrzysku – Szpital Powiatowy i jego przekształcenia w spółkę prawa handlowego

Walne Zebranie Delegatów Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” apeluje do Starostwa Powiatowego w Pile o zaprzestanie działań zmierzających do przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wyrzysku w spółkę prawa handlowego. Efektem tych działań będzie ograniczona dostępność do usług medycznych, zwłaszcza kosztownych i długotrwałych, jak również możliwa utrata miejsc pracy.