WZD XXIX

 

XXIX SESJA WZD REGIONU WIELKOPOLSKA

NSZZ "Solidarność"

26-28 czerwca 2018 r.

 

 

UCHWAŁY

 

Uchwała nr 1/2018

XXIX Walnego Zebrania Delegatów Regionu Wielkopolska  
NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
z dnia 26 czerwca 2018 r.

Na podstawie § 92, 93 oraz § 94 Ordynacji Wyborczej NSZZ „Solidarność”, Walne Zebranie Delegatów Regionu Wielkopolska postanawia, że w kadencji 2018-2022 w skład Zarządu Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” wejdą:

  1. Przewodniczący ZR,
  2. Przewodniczący regionalnych sekretariatów branżowych skupiających powyżej 2000 członków Związku,
  3. Przewodniczący Rady Regionalnej Sekcji Emerytów i Rencistów.
  4. 29 członków wybranych przez Walne Zebranie Delegatów Regionu Wielkopolska z zastosowaniem list cząstkowych z poszczególnych okręgów wyborczych, przyjmując zasadę, że na każde rozpoczęte 1300 członków w danym okręgu przypada 1 mandat do ZR, przy czym najmniejszy okręg wyborczy wynosi nie mniej niż 300 członków Związku,
  5. 6 członków wybranych przez Walne Zebranie delegatów Regionu Wielkopolska z listy ogólnej.

 

 

Okręgi wyborcze Liczba miejsc mandatowych
nr 1 Poznań 19
nr 2 Piła 3
nr 3 Leszno 3
nr 4 Jarocin 1
nr 5 Gniezno 1
nr 6 Śrem i Środa Wlkp. 1
nr 7 Września 1

 

Uchwała nr 2/2018

XXIX Walnego Zebrania Delegatów Regionu Wielkopolska  
NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
z dnia 26 czerwca 2018 r.

Na podstawie § 5 Uchwały Nr l XIX Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność”, Walne Zebranie Delegatów Regionu Wielkopolska postanawia, że w kadencji 20118-2022 delegaci na Krajowy Zjazd Delegatów wybrani zostaną z poszczególnych okręgów wyborczych z zastosowaniem list cząstkowych, przyjmując zasadę, że na każde rozpoczęte 2650 członków w danym okręgu przypada l mandat delegata na KZD, przy czym najmniejszy okręg wyborczy wynosi nie mniej niż 2000 członków Związku.

 

Okręgi wyborcze Liczba miejsc mandatowych
nr 1 Poznań 10
nr 2 Piła 2
nr 3 Leszno 2
nr 4 pozostałe okręgi 1

 

Uchwała nr 3/2018

XXIX Walnego Zebrania Delegatów Regionu Wielkopolska  
NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
z dnia 26 czerwca 2018 r.

Na podstawie § 93 ust. 2 Ordynacji Wyborczej NSZZ „Solidarność” Walne Zebranie Delegatów Regionu Wielkopolska postanawia, że w kadencji 2018-2022 w skład Regionalnej Komisji Rewizyjnej wchodzić będzie siedmiu członków.

 

Uchwała nr 4/2018

XXIX Walnego Zebrania Delegatów Regionu Wielkopolska  
NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
z dnia 26 czerwca 2018 r.

Na podstawie § 105 Ordynacji Wyborczej NSZZ „Solidarność” Walne Zebranie Delegatów Regionu Wielkopolska ustala maksymalną liczbę tur głosowań na 5 we wszystkich głosowaniach wyborczych prowadzonych przez Walne Zebranie Delegatów Regionu Wielkopolska.

 

Uchwała nr 5/2018

XXIX Walnego Zebrania Delegatów Regionu Wielkopolska  
NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
z dnia 26 czerwca 2018 r.

Na postawie par. 111 ust. 2 Ordynacji Wyborczej NSZZ „Solidarność” Walne Zebranie Delegatów  Regionu Wielkopolska  upoważnia Zarząd Regionu do określenia liczebności Prezydium ZR.

 

Uchwała nr 6/2018

XXIX Walnego Zebrania Delegatów Regionu Wielkopolska  
NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
z dnia 27 czerwca 2018 r.

Walne Zebranie Delegatów Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” zobowiązuje delegatów wybranych przez niniejsze WZD na Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” o przedłożenie na KZD projektu zmiany § 1 ust. 1 pkt 3) Uchwały ws. działalności finansowej Związku poprzez nadanie mu brzmienia: „dla emerytów, rencistów oraz osób przebywających na zasiłkach i świadczeniach przedemerytalnych wysokość składki członkowskiej uchwala władza stanowiąca podstawowej jednostki organizacyjnej Związku”.

 STANOWISKA

Stanowisko nr 1/2018
XXVIII Walnego Zebrania Delegatów Regionu Wielkopolska  
NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
z dnia 26 czerwca 2018 r.
                        

w sprawie: poparcia działań pracowników Lotniskowych Służb Ratowniczo-Gaśniczych

Walne Zebranie Delegatów Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” popiera działania pracowników Lotniskowych Służb Ratowniczo-Gaśniczych, które mają na celu przyznanie tym pracownikom uprawnień emerytalnych na warunkach określonych dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej i innych służb mundurowych. Stwierdzamy, że gorsze traktowanie pracowników Lotniskowych Służb Ratowniczo-Gaśniczych narusza zasadę równości wobec prawa i sprawiedliwości społecznej wobec faktu, iż ci pracownicy również stanowią jednostkę systemu ochrony przeciwpożarowej, będąc służbą o podobnym charakterze i funkcji oraz celu działania jak Państwowa Straż Pożarna.

 

 Stanowisko nr 2/2018
XXVIII Walnego Zebrania Delegatów Regionu Wielkopolska  
NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
z dnia 27 czerwca 2018 r.

 Walne Zebranie Delegatów Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” domaga się równego traktowania wszystkich pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Zapisy ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne, dyskryminują część pracowników biorących udział w realizacji świadczeń zdrowotnych.

Domagamy się zapisów, które zagwarantują podwyższenie wynagrodzenia zasadniczego zarówno pracownikom "medycznym" jak i "niemedycznym" oraz wskażą budżet państwa jako źródło finansowania ustawy w jednostkach budżetowych, a NFZ dla zakładów opieki zdrowotnej.

 


APELE

Apel nr 1/2018
XXIX Walnego Zebrania Delegatów Regionu Wielkopolska  
NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
z dnia 26 czerwca 2018 r.

 Walne Zebranie Delegatów Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” apeluje do Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność” o dokonanie zmiany Uchwały ws. działalności finansowej Związku poprzez zwolnienie z obowiązku płacenia składki członkowskiej tych członków, którzy ukończyli 85 lat.

 

Apel nr 2/2018
XXIX Walnego Zebrania Delegatów Regionu Wielkopolska  
NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
z dnia 26 czerwca 2018 r.

Walne Zebranie Delegatów Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” apeluje do członków związku o wywieszanie flagi „Solidarności” w dniu 31 sierpnia każdego roku.

WZD RW NSZZ „Solidarność” apeluje do Zarządu Regionu o przypomnienie członkom związku w formie SMS, o należyte uczczenie Dnia Solidarności i Wolności poprzez wywieszenie flagi w miejscu zamieszkania.

Uzasadnienie

Dzień 31 sierpnia jest Dniem Solidarności i Wolności – polskim świętem państwowym obchodzonym co roku w rocznicę porozumień sierpniowych, ustanowionym w celu upamiętnienia historycznego zrywu Polaków z 1980 roku, zrywu do wolności i niepodległości, który zapoczątkował proces upadku komunizmu i wyzwolenia narodów Europy Środkowej i Wschodniej.

 

Apel nr 3/2018
XXIX Walnego Zebrania Delegatów Regionu Wielkopolska  
NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
z dnia 26 czerwca 2018 r.

 Walne Zebranie Delegatów Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” apeluje do Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność” o podjęcie działań, w tym również w zakresie inicjatywy ustawodawczej, które doprowadzą do zmiany regulacji zawartej w art. 231 Kodeksu pracy. Obecna treść tego zapisu jest nieprecyzyjna i pozwala pracodawcom na wybiórcze przenoszenie grup pracowników do innych zakładów pracy, nawet bez żadnych składników majątkowych. W konsekwencji często oznacza to dla przenoszonych pracowników pogorszenie warunków pracy i płacy, bez żadnych świadczeń odszkodowawczych. Tym samym uzasadnione jest doprecyzowanie art. 231 Kodeksu pracy, zwłaszcza w zakresie tego, jakie grupy pracowników i części zakładów pracy mogą być nim objęte.

 

Apel nr 4/2018
XXIX Walnego Zebrania Delegatów Regionu Wielkopolska  
NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
z dnia 26 czerwca 2018 r.

Walne Zebranie Delegatów Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” apeluje do Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność” o podjęcie działań mających na celu dostosowanie struktury terytorialnej Związku z podziałem na regiony, do podziału administracyjnego Państwa na województwa (1 województwo = 1 region).

 

 

 

 

REGION WIELKOPOLSKA NSZZ SOLIDARNOŚĆ ul. Metalowa 7,  60-118 Poznań   tel. 61 853-08-60 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.