WZD XXVI

 

XXVI SESJA WZD REGIONU WIELKOPOLSKA

NSZZ "Solidarność"

25 września 2015 r.

 

 

UCHWAŁY

brak podjętych uchwał

 

 


STANOWISKA

Stanowisko nr 1/2015
XXVI Walnego Zebrania Delegatów Regionu Wielkopolska  
NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
z dnia 25 września 2015 r.
                        

Walne Zebranie Delegatów Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” postanawia udzielić poparcia Zbigniewowi Dolacie, jako kandydatowi na posła do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z listy Prawa i Sprawiedliwości – okręg wyborczy nr 37 (konińsko – gnieźnieński).

 

Stanowisko nr 2/2015
XXVI Walnego Zebrania Delegatów Regionu Wielkopolska  
NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
z dnia 25 września 2015 r.
                        

Walne Zebranie Delegatów Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” postanawia udzielić poparcia Lidii Dudziak, jako kandydatowi na posła do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z listy Prawa i Sprawiedliwości – okręg wyborczy nr 39 (poznański).

 

Stanowisko nr 3/2015
XXVI Walnego Zebrania Delegatów Regionu Wielkopolska  
NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
z dnia 25 września 2015 r.
                        

Walne Zebranie Delegatów Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” postanawia udzielić poparcia Marcinowi Stróżyńskiemu, jako kandydatowi na posła do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z listy Prawa i Sprawiedliwości – okręg wyborczy nr 38 (pilski).

 

Stanowisko nr 4/2015
XXVI Walnego Zebrania Delegatów Regionu Wielkopolska  
NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
z dnia 25 września 2015 r.

 

Walne Zebranie Delegatów Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” postanawia udzielić poparcia Janowi Mosińskiemu, jako kandydatowi na posła do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z listy Prawa i Sprawiedliwości – okręg wyborczy nr 36 (kalisko – leszczyński).

 

Stanowisko nr 5/2015
XXVI Walnego Zebrania Delegatów Regionu Wielkopolska  
NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
z dnia 25 września 2015 r.

 

Walne Zebranie Delegatów Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” wyraża kategoryczny sprzeciw wobec pominięcia NSZZ „Solidarność” w rozmowach dotyczących wzrostu wynagrodzeń pracowników ochrony zdrowia  oraz nieuwzględnienia w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w tych podwyżkach innych pracowników, niż pielęgniarki i położne.

Uważamy, że decyzja Ministra Zdrowia jest sprzeczna z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej.

  

Stanowisko nr 6/2015
XXVI Walnego Zebrania Delegatów Regionu Wielkopolska  
NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
z dnia 25 września 2015 r.

 

Walne Zebranie Delegatów Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” udziela poparcia działaniom koleżanek i kolegów z Regionalnej Sekcji Pracowników Instytucji Kultury, podejmowanym na rzecz poprawy tragicznej sytuacji materialnej pracowników instytucji kultury w naszym regionie.

Wyżej wymienione działania są konieczne, ponieważ deprecjacja szeroko rozumianej kultury i związanych z nią profesji zagraża także działalności merytorycznej tych instytucji, za pośrednictwem których Państwo ma obowiązek realizować – ze środków publicznych - politykę w sferze kultury.

 

 

APELE

Apel nr 1/2015
XXVI Walnego Zebrania Delegatów Regionu Wielkopolska  
NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
z dnia 25 września 2015 r.

 

Walne Zebranie Delegatów Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” apeluje do Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” o poszerzenie grupy eksperckiej powołanej  w celu opiniowania wszelkich dokumentów prawnych związanych z działalnością społecznej inspekcji pracy oraz bezpieczeństwem i higieną pracy. 

 

Apel nr 2/2015
XXVI Walnego Zebrania Delegatów Regionu Wielkopolska  
NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
z dnia 25 września 2015 r.

 

Walne Zebranie Delegatów Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” apeluje do Rządu o godne traktowanie emerytów i rencistów, ochronę ich praw oraz zapewnienie godziwych świadczeń socjalnych i zdrowotnych. Jednocześnie apelujemy o kwotową, a nie procentową rewaloryzację emerytur i rent.

 

 

 

REGION WIELKOPOLSKA NSZZ SOLIDARNOŚĆ ul. Metalowa 7,  60-118 Poznań   tel. 61 853-08-60 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.