KALENDARZ WYBORCZY

Uchwała nr 17/2017
Zarządu Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność”
z dnia 7 czerwca 2017 r. r.
w sprawie powołania Regionalnej Komisji Wyborczej

Zarząd Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” powołuje Regionalną Komisję Wyborczą na kadencję 2018-2022.

W skład Regionalnej Komisji Wyborczej wchodzą:

Przewodniczący:

•    Marek Wiza


Członkowie:

•    Karol Pabisiak,
•    Antoni Gawroch,
•    Patryk Trząsalski,
•    Aleksandra Cybulska.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uchwała KK nr 5/17

ws. kalendarza wyborczego na kadencję 2018 - 2022

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” w związku z kończącą się ósmą kadencją funkcjonowania władz związkowych, ustala następujący kalendarz wyborczy dla jednostek organizacyjnych Związku.


§ 1

1. W terminie od 1 listopada 2017 r. do 31 marca 2018 r. odbywają się wybory:

 1. władz podstawowych jednostek organizacyjnych Związku, wymienionych w § 19 Statutu NSZZ „Solidarność”;
 2. delegatów na walne zebranie delegatów regionu;
 3. delegatów na walne zebranie branżowej jednostki organizacyjnej Związku;
 4. wybory władz niższych jednostek organizacyjnych Związku, zgodnie z § 19 ust. 7 i 8 Statutu NSZZ „Solidarność”, a także delegatów na zakładowe, międzyakładowe lub koordynacyjne zebranie delegatów, mogą odbywać się we wcześniejszym terminie.

2. W terminie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2018 r. odbywają się wybory:

 1. władz regionów;
 2. delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów.

3. W terminie od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2018 r. odbywają się wybory:

 1. władz regionalnych sekcji branżowych i problemowych;
 2. władz regionalnych sekretariatów branżowych;
 3. delegatów do kongresu regionalnego sekretariatu branżowego;
 4. delegatów na walne zebranie delegatów krajowej sekcji branżowej.

4. W terminie od 1 kwietnia do 31 maja 2018 r. odbywają się wybory:

 1. władz krajowych sekcji branżowych i problemowych;
 2. delegatów do kongresu krajowego sekretariatu branżowego.

5. W terminie od 1 maja do 30 czerwca 2018 r. odbywają się wybory:

 1. władz krajowych sekretariatów branżowych;
 2. władz Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów.

6. W terminie do 31 października 2018 r. odbywają się wybory ogólnokrajowych władz Związku (sprawozdawczo - wyborczy Krajowy Zjazd Delegatów).

§ 2

1. Dokładne terminy wyborów wymienionych w § 1 ust. 1, 2 i 3 określa, z uwzględnieniem postanowień niniejszej uchwały, właściwy zarząd regionu.

2. Dokładne terminy wyborów wymienionych w § 1 ust. 4 i 5 określa odpowiednio, z uwzględnieniem postanowień niniejszej uchwały, właściwa rada krajowego sekretariatu branżowego, Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów lub krajowej sekcji problemowej.

3. Dokładny termin sprawozdawczo - wyborczego Krajowego Zjazdu Delegatów, określi Komisja Krajowa.

§ 3

Traci moc Uchwała Komisji Krajowej nr 5/2013.

 

 

REGION WIELKOPOLSKA NSZZ SOLIDARNOŚĆ ul. Metalowa 7,  60-118 Poznań   tel. 61 853-08-60  fax 61 853-08-66  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.