Uwaga ważny komunikat! (04.01.2019)

04012019zzZ dniem 1  stycznia 2019 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o związkach zawodowych (ustawa z dnia 5 lipca 2018 roku o zmianie ustawy o związkach zawodowych- Dz.U. 2018 poz. 1608). Szerzej o wprowadzonych zmianach pisaliśmy: https://solidarnosc.poznan.pl/ oraz https://solidarnosc.poznan.pl/

 

Nowelizacja zmienia częstotliwość przekazywania pracodawcy informacji o liczbie członków organizacji zakładowej/międzyzakładowej – zamiast co 3 miesiące organizacja ma obowiązek przekazywać taką informację co pół roku. Informację należy przekazać do 10 stycznia według stanu ilości członków na dzień 31 grudnia poprzedniego roku oraz do 10 lipca według stanu liczby członków na dzień 30 czerwca danego roku. Po zmianie ustawy znacznie wzrosło znaczenie terminowego przekazania wyżej wymienionej informacji. Zgodnie z art. 251 ust. 6 ustawy, organizacji, która nie wypełniła w terminie obowiązku informacyjnego nie przysługują uprawnienia zakładowej/międzyzakładowej organizacji związkowej do czasu wykonania tych obowiązków. Ustawa nie przewiduje żadnej obowiązkowej formy składania informacji, ale ze względów dowodowych uzasadnione jest przekazanie jej w formie pisemnej lub e-mailowej z potwierdzeniem odbioru.

Ponieważ nowelizacja ustawy wprowadza pojęcie osób wykonujących pracę zarobkową jako członków związku zawodowego, przykład składanej do pracodawcy informacji o liczbie członków może brzmieć następująco:

„Działając zgodnie z art. 251 ust. 2 ustawy z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (j.t. Dz.U. 2015 poz. 1881 z późn. zm.), komisja zakładowa/międzyzakładowa informuje, że Organizacja Zakładowa/Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” w ………….. (nazwa zakładu pracy) według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. zrzesza … osób wykonujących pracę zarobkową, w tym … będących pracownikami”.

 

Dział Prawny
Region Wielkopolska
NSZZ "Solidarność"

 

 

 

 

 

REGION WIELKOPOLSKA NSZZ SOLIDARNOŚĆ ul. Metalowa 7,  60-118 Poznań   tel. 61 853-08-60 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.