Pracownicze Plany Kapitałowe (05.11.2018)

05112018ZRO korzyściach wynikających z przystąpienia do Pracowniczego Planu Kapitałowego oraz Pracowniczego Programu Emerytalnego mówili dzisiaj na spotkaniu z Zarządem Regionu Wielkopolska NSZZ "Solidarność" prof. nadzw. dr hab. Marek Szczepański z Politechniki Poznańskiej oraz Ewa Dutkiewicz.

Najważniejsze założenia programu:

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to rządowy projekt nowego systemu długoterminowego oszczędzania. PPK mają być dodatkową formą zabezpieczenia na emeryturę, finansowaną głównie przez pracodawców i pracowników oraz przez państwo. Z PPK będzie mogło skorzystać 11 mln pracowników, w tym ok. 9 mln osób zatrudnionych w przedsiębiorstwach. PPK będzie dobrowolny z punktu widzenia pracowników - są oni automatycznie zapisani do programu, ale mogą się w każdej chwili z niego wypisać. W PPK oszczędności pozostaną prywatną własnością pracownika. PPK będzie obligatoryjny dla pracodawców - każdy pracodawca musi wybrać obsługującą go instytucję finansową. Wypłata bez dodatkowych potrąceń możliwa będzie po ukończeniu 60. roku życia. Projekt ustawy zakłada, że nowe rozwiązania będą wprowadzane etapami. Kolejność tworzenia PPK będzie uzależniona od wielkości lub typu pracodawcy. Najwcześniej, bo z początkiem 2019 r., do PPK mają przystąpić najwięksi pracodawcy, zatrudniający powyżej 250 pracowników. Najpóźniej, bo w połowie 2020 r., małe firmy oraz jednostki sektora finansów publicznych.

Więcej w projekcie ustawy: https://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/wiadomosci/aktualnosci/-/asset_publisher/M1vU/content/id/6484694

 

 

 

 

REGION WIELKOPOLSKA NSZZ SOLIDARNOŚĆ ul. Metalowa 7,  60-118 Poznań   tel. 61 853-08-60 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.