Solidarność Wielkopolska

Eksperci

Andrzej Ossowski

Adwokat. Członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej w Poznaniu

Radca prawny. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu.

Aktualnie wykonujący zawód adwokata.
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Ma niezwykle bogate doświadczenie zawodowe.
Na początku kariery specjalizacja w prawie podatkowym, prawie celnym oraz postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Dziesiątki publikacji w prestiżowych gazetach i czasopismach, a w tym opublikowany komentarz do jednej z ważniejszych ustaw w znanym elektronicznym wydawnictwie prawniczym.
Następnie przez 4 lata współpracownik jednej z wiodących kancelarii w Wielkopolsce. W ramach współpracy prowadził bieżącą obsługę przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego oraz osób fizycznych.
Od ok. 12 lat działa wyłącznie ramach kancelarii indywidualnej. W ramach niej wspiera swoich klientów właściwie we wszystkich możliwych obszarach takich jak:
– sprawy cywilne (np. sprawy frankowe, weryfikacja umów, windykacja, sprawy o podział majątku po rozwodzie lub podział spadku in.),
– sprawy rodzinne (np. rozwody, sprawy o władzę rodzicielską),
– sprawy pracownicze,
– sprawy karne, wykroczeniowe, karnoskarbowe,
– sprawy administracyjne (proces inwestycyjno – budowlany, zagospodarowanie przestrzenne),
– sprawy podatkowe (PIT, CIT, sprawy celne, interpretacje prawa podatkowego).

Stała współpraca z „Solidarność” Region Wielkopolska od 2018 r

 

Ewa Dutkiewicz

Specjalizuje się m.in. w zabezpieczeniu społecznym, w tym zwłaszcza ubezpieczeniu wypadkowym,
emerytalnym i rentowym.

Posiada ekspercką wiedzę i doświadczenie w zakresie spraw kadrowo-płacowych, a także rozliczeń
z ZUS. Wieloletnie doświadczenie na stanowiskach urzędniczych, w tym inspektora kontroli ZUS.

Wyczerpująco i rzetelnie przedstawia stosowanie przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych
i ubezpieczenia zdrowotnego oraz prawa pracy.

Autorka publikacji z obszaru: ubezpieczeń społecznych, w tym spraw emerytalno-rentowych, wypadkowych oraz świadczeń z tytułu choroby i macierzyństwa, a także z zakresu zarządzania procesowego i optymalizacji procesów.

Zdobyła wiedzę i doświadczenie w zastosowaniu zarządzania procesowego w firmie oraz optymalizacji procesów. Uczestniczyła w reorganizacjach i restrukturyzacji dużych i rozproszonych jednostek organizacyjnych.

 

Wspiera osoby w:

  • postępowaniach administracyjnych oraz z zakresu ubezpieczeń społecznych starających się
    o świadczenia:
  • świadczenia emerytalno -rentowe,
  • świadczenia w związku z wypadkiem przy pracy,
  • świadczenia z tytułu choroby i macierzyństwa,
  • postępowaniach z zakresu:
  • orzecznictwa lekarskiego ZUS,
  • kontroli wykorzystywania zwolnień lekarskich,
  • podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu.

1. Porady Eksperta „Świadczenia rehabilitacyjne dla osób zatrudnionych” -ekspert Ewa Dutkiewicz

2. Porady Eksperta „Świadczenia rehabilitacyjne dla osób po ustaniu zatrudnienia”- ekspert Ewa Dutkiewicz

3. Porady eksperta „Orzecznictwo lekarskie ZUS postępowanie o prawo świadczenia”- ekspert Ewa Dutkiewicz

4. Porady eksperta „Wcześniejsze emerytury dla nauczycieli” -Ewa Dutkiewicz

5. Porady eksperta „Emerytura pomostowa” -Ewa Dutkiewicz