Solidarność Wielkopolska

PORADY ZUS

Porady udzielane są od godz. 14.30

w budynku Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarnośc” przy ul. Metalowej 7 w Poznaniu.

Rejestracja telefoniczna: 61 853-08-60 w. 19. Z porad mogą korzystać wyłącznie członkowie NSZZ „S” po okazaniu zaświadczenia macierzystej organizacji związkowej.

Wzór zaświadczenia: