Solidarność Wielkopolska

PORADY PRAWNE

Porady prawne są udzielane członkom Związku.

Do skorzystania z porady niezbędne jest okazanie zaświadczenia z Komisji Zakładowej.

 

Nie honorujemy kart Profit Club!!! 

 

Siedziba Regionu w Poznaniu, ul. Metalowa 7

Rejestracja telefoniczna

poniedziałek – piątek

w godz. 8.00 – 15.00

tel. 61 853-08-60 w. 19

I piętro

UWAGA!!!

Osoby, które chcą skorzystać z porady prawnej w dniu rejestracji

muszą zapisać się do godz. 13.00.

Radca przyjmuje:

wtorek i czwartek

od godz.15:00

—————————————

PORADY ZUS

Porady udzielane są od godz. 14.30

w budynku Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarnośc” przy ul. Metalowej 7 w Poznaniu.

Rejestracja telefoniczna: 61 853-08-60 w. 19. Z porad mogą korzystać wyłącznie członkowie NSZZ „S” po okazaniu zaświadczenia macierzystej organizacji związkowej.

Oddział Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” w Lesznie

Prawnik przyjmuje

we wtorek w godz. 12.00-14.00

po okazaniu zaświadczenia z Komisji Zakładowej

Zgłoszenia przyjmuje Bożena Górczak

w poniedziałek – środę – czwartek – piątek

tel. 519-307-366

Oddział Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” w Pile

Prawnik przyjmuje po uprzednim telefonicznym umówieniu się z Adamem Dopierałą,

który zgłoszenie przyjmuje we wszystkie dni tygodnia

kom. 606-381-983

Do uzyskania porady niezbędne jest zaświadczenie z Komisji Zakładowej.

W sprawach oświatowych przyjmuje wyłącznie
Olaf Wiśniewski

Organizacja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”
ul. Metalowa 7, Poznań, piętro II, pokój nr 22

czwartek
godz. 14.30 – 16.00

Rejestracja telefoniczna: 

61 852-76-93, 

61 853-34-54, 

61 853-08-60 w. 70