Solidarność Wielkopolska

Dzisiaj NSZZ „Solidarność” to największy w naszym kraju związek zawodowy. Mamy wiedzę i doświadczenie, które pomagają pracownikom w relacjach z pracodawcą. Dzięki temu, że jesteśmy zorganizowani na zasadzie terytorialno-branżowej, jesteśmy w całej Polsce. Nasze struktury terytorialne w Regionie to: zorganizowane w oddziałach organizacje zakładowe, międzyzakładowe, podzakładowe i oddziałowe, a struktury branżowe to: regionalne sekretariaty branżowe oraz sekcje regionalne i międzyregionalne.