Solidarność Wielkopolska

Dział Organizacyjny

Dział organizacyjny jest pierwszym i najczęstszym ogniwem kontaktów organizacji zakładowych z Zarządem Regionu.

 

Jego podstawowe zadania to:

 

Prowadzenie i aktualizowanie pełnej ewidencji struktur NSZZ „S” w Regionie Wielkopolska: tu można uzyskać informację odziałających w Regionie organizacjach zakładowych, międzyzakładowych, strukturach terenowych i branżowych.

Pomoc w tworzeniu nowych organizacji:

  • pracownicy działu udzielają wszelkich informacji i wskazówek, jak założyć organizację zakładową
  • można otrzymać wzorcowe dokumenty potrzebne do rejestracji oraz komplet podstawowych dokumentów związkowych (m.in. Statut NSZZ „S”, ustawa o związkach zawodowych, uchwała finansowa)
  • tu dokonuje się rejestracji tymczasowych komisji zakładowych
  • kierownik działu pomaga w przygotowaniu i przeprowadzeniu pierwszego zebrania wyborczego, w razie potrzeby pośredniczy w rozmowach z pracodawcą.

Stała pomoc komisjom zakładowym i międzyzakładowym w ich codziennej działalności organizacyjnej (m.in. spotkania zkomisjami zakładowymi na comiesięcznych zebraniach, a w razie potrzeby uczestnictwo w zebraniach zakładowych, porady w sprawach bhp).

Przygotowywanie i organizowanie obchodów rocznic i uroczystości oraz tradycyjnych imprez związkowych w naszym Regionie.

Kontakt:

Patryk Trząsalski – kierownik działu

tel. 61 853-08-60 w.37

kom. 662 014 352

patryk.trzasalski@solidarnosc.poznan.pl

 

Katarzyna Brząkowska

tel. 61 853-08-60 w. 19

kom. 606-298-127

katarzyna.brzakowska@solidarnosc.poznan.pl

do@solidarnosc.poznan.pl

 

ELC i karty LOTOS Biznes

Magdalena Urbańska

tel. 61 853-08-60 w.24

kom. 519 307 361

magdalena.urbanska@solidarnosc.poznan.pl