Solidarność Wielkopolska

Dział księgowy

Dział odpowiedzialny za księgowość i finanse Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność”. Wspiera Komisje w przygotowaniu CIT, sprawozdania finansowego z działalności Organizacji Zakładowej. Zajmuje się prowadzeniem subkont dla Organizacji, które wyraziły taką wolę. Nadzoruje w zakresie ewidencji rozliczeń finansowych Organizacje Zakładowe w ramach wynikających ze Statutu NSZZ „Solidarność”. Udziela pomocy i doradza Komisjom Zakładowym w zakresie księgowo-finansowym.

Kontakt:

Zbigniew Adamczak – kierownik działu

zbigniew.adamczak@solidarnosc.poznan.pl

tel. 61 853 08 60 w.36

kom. 519 053 151

Główny Księgowy:

Ireneusz Kaczmarek

ireneusz.kaczmarek@solidarnosc.poznan.pl

ksiegowosc@solidarnosc.poznan.pl

tel. 61 853 08 60 w.26

Składki / Księgowość organizacji zakładowych:

Anna Frąckowiak

anna.frackowiak@solidarnosc.poznan.pl

tel. 61 853 08 60 w.21

kom. 668 372 628