Solidarność Wielkopolska

Dział prawny

Dział Prawny zajmuje się:

  • prowadzeniem konsultacji i udzielaniem porad członkom Związku, przedstawicielom komisji zakładowych oraz członkom Zarządu Regionu z zakresu prawa pracy,
  • prowadzeniem konsultacji i opiniowaniem układów zbiorowych pracy i innych wewnątrzzakładowych aktów prawnych z zakresu prawa pracy,
  • uczestniczeniem w negocjacjach w zakładach pracy w sprawach z zakresu zbiorowego prawa pracy,
  • opracowywaniem wzorów pism oraz dokumentów dla potrzeb komisji zakładowych i Zarządu Regionu z zakresu prawa pracy,
  • opiniowaniem projektów powszechnie obowiązujących aktów prawnych z zakresu prawa pracy,
  • prowadzeniem szkoleń organizowanych przez Dział Szkoleń Zarządu Regionu,
  • przygotowywaniem publikacji do czasopism związkowych na temat zmian lub najbardziej istotnych problemów z zakresu prawa pracy.

Kontakt:

Dariusz Wegnerski – kierownik działu

dariusz.wegnerski@solidarnosc.poznan.pl

tel. 61 853 08 60 w.15

kom. 660 693 241

Monika Konstowicz – Kusiak

monika.kusiak@solidarnosc.poznan.pl

tel. 61 853 08 60 w.16

kom. 604 197 908

Witold Kowalski

witold.kowalski@solidarnosc.poznan.pl

tel. 61 853 08 60 w.18

kom. 519 408 000