Solidarność Wielkopolska

DOKUMENTY DO POBRANIA

Statut NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”

STATUT NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”  

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

Deklaracja

Deklaracja w języku ukraińskim:
ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ЧЛЕНСТВО

Deklaracja w języku rosyjskim:
ДЕКЛАРАЦИЯ О ЧЛЕНСТВЕ

WNIOSEK O WYDANIE ELC

Wniosek ELC

ANKIETA INFORMACYJNA

Uchwała Finansowa

Uchwała finansowa z XXX KZD

SKŁADKA ZWIĄZKOWA

XXVII KZD w Bielsku Białej podjął Uchwałę nr 6 w sprawie korekty § 1 ust.1 pkt.1 litera a – Uchwały nr 5 XIX KZD dot. nienaliczania składki od przychodów osiąganych z tytułu godzin nadliczbowych. Poniżej zamieszczone są wzory wniosków dla oddziałów Regionu:

Poznań – wysokość składki

60-40%

85-15%

Leszno – wysokość składki

60-40%

85-15%

Piła – wysokość składki

60-40%

85-15%

dokumenty wzd

XXXI SESJA WZD 27.09.2022 r.

XXX SESJA WZD 16.09.2019 r.
XXX SESJA WZD 16.09.2019 r.

XXIX SESJA WZD 26-28.06.2018 r.

XXVIII SESJA WZD 22.09.2017 r.
XXVII SESJA WZD 19.09.2016 r.
XXVI SESJA WZD 25.09.2015 r.

XXV SESJA WZD 26-28.06.2014 r.

XXIV SESJA WZD 24.09.2013 r. 

XXIII SESJA WZD  26.09.2012 r.

XXII SESJA WZD 21.09.2011 r.

XXI SESJA WZD 16-17.06.2010 r.

XX SESJA WZD 24.09.2009 r.

XIX SESJA WZD 25.09.2008 r.

XVIII SESJA WZD 20.09.2007 r.

XVII SESJA WZD 28-30.06.2006 r

XVI SESJA WZD 28.06.2005 r.

XV SESJA WZD 9.09.2004 r.

XIV SESJA WZD 10.09.2003 r.

XIII SESJA WZD 11-12.06.2002 r

XII SESJA WZD 21.09.2001 r.

XI SESJA WZD 2000 r.

X SESJA WZD 21.09.1999 r.
IX SESJA WZD 7-9.06.1998 r.
VIII SESJA WZD 28.11.1997 r.
VII SESJA WZD 27-28.06.1997

VI SESJA WZD 25.05.1996 r.

V SESJA WZD 23.04.1995 r.

V SESJA WZD 1994 r.

IV SESJA WZD 1993 r.
III SESJA WZD 9.05.1992 r. (II Tura)
II SESJA WZD 1991 r.
I SESJA WZD 1990 r.

akty prawne

Kodeks pracy
Ustawa o związkach zawodowych
O rozwiązywaniu sporów zbiorowych
O szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników
W sprawie powiadamiania przez pracodawcę zarządu zakładowej organizacji związkowej o liczbie osób stanowiących kadrę kierowniczą w zakładzie pracy oraz wskazywania przez zarząd oraz komitet założycielski zakładowej organizacji związkowej pracowników, których stosunek pracy podlega ochronie, a także dokonywania zmian w takim wskazaniu
W sprawie trybu udzielania urlopu bezpłatnego i zwolnień od pracy pracownikom pełniącym z wyboru funkcje w związkach zawodowych oraz zakresu uprawnień przysługujących pracownikom w czasie urlopu bezpłatnego i zwolnień od pracy
Uprawnienia zakładowych organizacji związkowych
Uprawnienia zakładowych organizacji związkowych

sip/ bhp

Zbigniew Zawitowski – przewodniczący Koła SIP

– SIP Solidarności w Politechnice Poznańskiej

tel. kom: 602481280

zbigniew.zawitowski@put.poznan.pl

Paweł Marciniak

– SIP w Bridgestone Poznań

tel. kom. 512393001

e-mail: pawel.marciniak@solidarnosc.bspz.pl


PRZEPISY SIP

Ustawa o społecznej inspekcji pracy

Regulamin wyborów społecznego inspektora pracy
Uchwała Rady Państwa z dnia 6 lipca 1983 r. w sprawie wytycznych do działalności społecznych inspektorów pracy

PRZEPISY BHP

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
Rozporządzenie Rady Ministrów a sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy