Solidarność Wielkopolska

Regionalna Komisja Wyborcza

Treść uchwały do pobrania

Zarząd Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” uchwałą nr 17/2017 z dnia 7 czerwca 2017 r. zmienioną uchwałą nr … powołał Regionalną Komisję Wyborczą na kadencję 2018-2022.

W skład Regionalnej Komisji Wyborczej wchodzą:

Przewodniczący:

•    Marek Wiza

Członkowie:

•    Karol Pabisiak,
•    Adam Dopierała,
•    Patryk Trząsalski,
•    Aleksandra Cybulska.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.