Solidarność Wielkopolska

Plan Szkoleń

Marzec 2024

ABC PRAWA PRACY I PRAWA ZWIĄZKOWEGO 

TERMIN: 7 marca (czwartek) 2024 r., godz. 10:00 -14:00

UCZESTNICY: osoby zrzeszone w NSZZ „Solidarność” Region Wlkp.

MIEJSCE: Region Wielkopolska NSZZ „Solidarność”, ul. Metalowa 7, Poznań

PROWADZĄCY: Dział Prawny, Region Wielkopolska NSZZ „Solidarność”

ZGŁOSZENIA: do 29 lutego 2024 r. 

UWAGA : ilość miejsc ograniczona

Formularz zgłoszeniowy prosimy składać w sekretariacie Zarządu Regionu lub przesłać scan na

e-mail: szkolenia@solidarnosc.poznan.pl

FORMULARZ

STRES I MOBBING

TERMIN: 26 -27 marca (wtorek- środa) 2024 r., szkolenie dwudniowe; godz. 09:00 – 15:00, 

UCZESTNICY: osoby zrzeszone w NSZZ „Solidarność” Region Wlkp. 

PROWADZĄCY: Dział Szkoleń Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”

MIEJSCE: Region Wielkopolska NSZZ „Solidarność”, ul. Metalowa 7, Poznań

ZGŁOSZENIA: do 17 marca 2024 r. 

UWAGA : ilość miejsc ograniczona

Formularz zgłoszeniowy prosimy składać w sekretariacie Zarządu Regionu lub przesłać skan na 

e-mail: szkolenia@solidarnosc.poznan.pl

FORMULARZ

UWAGA BRAK MIEJSC!

Kwiecień 2024

ZARZĄDZANIE KONFLIKTEM

TERMIN: 3-4 kwietnia (środa-czwartek) 2024 r., szkolenie dwudniowe; godz. 09:00 – 15:00,

TEMATYKA:  Czym jest konflikt, skąd się bierze. Fazy konfliktu. Negatywne skutki konfliktu. Cztery  modele rozwiązania. Harvardzki model negocjacji. Mediator społeczny. Kompetencje społeczne mediatora. Proces mediacji krok po kroku.

UCZESTNICY: osoby zrzeszone w NSZZ „Solidarność” Region Wlkp. 

PROWADZĄCY: Dział Szkoleń Komisji Krajowej NSZZ ,,Solidarność”

MIEJSCE: Region Wielkopolska NSZZ „Solidarność”, ul. Metalowa 7, Poznań

ZGŁOSZENIA: do 25 marca 2024 r. 

UWAGA : BRAK MIEJSC!

e-mail: szkolenia@solidarnosc.poznan.pl  

FORMULARZ

SPORY ZBIOROWE

TERMIN: 24 kwietnia (środa) 2024 r., godz. 10:00 – 13:00,

UCZESTNICY: osoby zrzeszone w NSZZ „Solidarność” Region Wlkp. 

PROWADZĄCY: Dział Prawny Regionu Wielkopolska NSZZ ,,Solidarność”

MIEJSCE: Region Wielkopolska NSZZ „Solidarność”, ul. Metalowa 7, Poznań

ZGŁOSZENIA: do 17 kwietnia 2024 r. 

UWAGA : ilość miejsc ograniczona

Formularz zgłoszeniowy prosimy składać w sekretariacie Zarządu Regionu lub przesłać skan na 

e-mail: szkolenia@solidarnosc.poznan.pl

FORMULARZ

ŚWIADCZENIA DŁUGOTERMINOWE: EMERYTURA POWSZECHNA DLA URODZONYCH

PO 31.12.1948, RENTA Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY – ZASADY PRZYZNAWANIA 

ORAZ DOKUMENTACJA

TERMIN: 25 kwietnia (czwartek) 2024 r., godz. 10:00 – 14:00,

UCZESTNICY: osoby zrzeszone w NSZZ „Solidarność” Region Wlkp. 

PROWADZĄCY: Specjalista Regionu Wielkopolska NSZZ ,,Solidarność”

MIEJSCE: Region Wielkopolska NSZZ „Solidarność”, ul. Metalowa 7, Poznań

ZGŁOSZENIA: do 17 kwietnia 2024 r.

UWAGA : ilość miejsc ograniczona

Formularz zgłoszeniowy prosimy składać w sekretariacie Zarządu Regionu lub przesłać skan na 

e-mail: szkolenia@solidarnosc.poznan.pl

FORMULARZ

Maj 2024

ROZWÓJ ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ 

TERMIN: 23-24 maja (czwartek-piątek) 2024 r., start godz. 09:00, szkolenie dwudniowe,

z 1 noclegiem, zapewnione wyżywienie, zakończenie obiadem 24 maja około godz. 13.00

UCZESTNICY: osoby zrzeszone w NSZZ „Solidarność” z Regionu Wlkp. 

Uwaga: max 21 osób 

PROWADZĄCY: Janusz Zabiega – Dział Szkoleń Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” 

MIEJSCE: Hotel Niedźwiedź, ul. Wczasowa 20, Nowy Dębiec,

OPŁATA: szkolenie bezpłatne, z jednej organizacji maksymalnie 3 uczestników. Dana osoba może wziąć udział w tym szkoleniu raz na 3 lata

DOJAZD: we własnym zakresie, na koszt własny

ZGŁOSZENIA: do 9 maja 2024 r. 

Formularz zgłoszeniowy prosimy składać w sekretariacie Zarządu Regionu lub przesłać skan na 

e-mail: szkolenia@solidarnosc.poznan.pl

Uwaga: Brak miejsc

FORMULARZ

 

Czerwiec 2024

ANALIZA DOKUMENTÓW FINANSOWYCH FIRMY W ASPEKCIE NEGOCJACJI PŁACOWYCH

TERMIN: 5 czerwca (środa) 2024 r., godz. 09:00 – 15:00,

UCZESTNICY: osoby zrzeszone w NSZZ „Solidarność” Region Wlkp. 

PROWADZĄCY: Sławomir Jankiewicz – dr hab. nauk ekonomicznych

MIEJSCE: Region Wielkopolska NSZZ „Solidarność”, ul. Metalowa 7, Poznań

ZGŁOSZENIA: do 27 maja 2024 r. 

UWAGA : ilość miejsc ograniczona

Formularz zgłoszeniowy prosimy składać w sekretariacie Zarządu Regionu lub przesłać skan na 

e-mail: szkolenia@solidarnosc.poznan.pl

FORMULARZ

 

 

Kontakt:
Anna Wegner
NSZZ „Solidarność”
ul. Metalowa 7, Poznań 60-118
kom.: 694-604-607
mail: 
szkolenia@solidarnosc.poznan.pl