Solidarność Wielkopolska

PLAN SZKOLEŃ

wrzesień – listopad

WRZESIEŃ 2023
SZKOLENIE PODSTAWOWE SIP
TERMIN: 27-28 września (środa-czwartek), godz. 10:00 – 15:00, szkolenie
dwudniowe
UCZESTNICY: osoby zrzeszone w NSZZ „Solidarność” Region Wlkp.
Uwaga: ilość miejsc ograniczona
MIEJSCE: Region Wielkopolska NSZZ „Solidarność”, ul. Metalowa 7, Poznań
PROWADZĄCY: Okręgowa Inspekcja Pracy + Dział Prawny RW
ZGŁOSZENIA: do 21 września 2023 r.
Formularz zgłoszeniowy prosimy składać w sekretariacie Zarządu Regionu lub
przesłać skan na e-mail: szkolenia@solidarnosc.poznan.pl

PAŹDZIERNIK 2023
SZKOLENIE DLA KOMISJI REWIZYJNYCH
TERMIN: 5 października (czwartek), godz. 9:00 – 15:00
UCZESTNICY: osoby zrzeszone w NSZZ „Solidarność” Region Wlkp.
Uwaga: ilość miejsc ograniczona
MIEJSCE: Region Wielkopolska NSZZ „Solidarność”, ul. Metalowa 7, Poznań
PROWADZĄCY: Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej NSZZ „Solidarność”
ZGŁOSZENIA: do 28 września 2023 r.
Formularz zgłoszeniowy prosimy składać w sekretariacie Zarządu Regionu lub
przesłać skan na e-mail: szkolenia@solidarnosc.poznan.pl

ROZWÓJ ORGANIAZCJI ZWIĄZKOWEJ
TERMIN: 10 – 11 października (wt.-śr.) 2023r. , start godz. 10:00, szkolenie
dwudniowe z 1 noclegiem, zakończenie następnego dnia około 14.00
UCZESTNICY: komisje NSZZ „Solidarność” z Regionu Wlkp.
Uwaga: ilość miejsc ograniczona, max. 3 osoby z danej organizacji, 1 osoba może
wziąć udział raz a 3 lata
PROWADZĄCY: Janusz Zabiega – Dział Szkoleń Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”
MIEJSCE: Hotel Niedźwiedź, ul. Wczasowa 20, Nowy Dębiec, dojazd we własnym
zakresie
OPŁATA: szkolenie jest bezpłatne.
ZGŁOSZENIA: do 30 września 2023 r.
Formularz zgłoszeniowy prosimy składać w sekretariacie Zarządu Regionu lub
przesłać skan na e-mail: szkolenia@solidarnosc.poznan.pl

SZKOLENIE MEDIALNE
TERMIN: 10 października (wtorek), godz. 10:00 – 15:00
PROGRAM: wyszukiwanie newsa, wystąpienia publiczne,
organizowanie kontaktów z prasą, postępowanie w sytuacjach kryzysowych
UCZESTNICY: osoby zrzeszone w NSZZ „Solidarność” Region Wlkp.
Uwaga: ilość miejsc ograniczona
MIEJSCE: Region Wielkopolska NSZZ „Solidarność”, ul. Metalowa 7, Poznań
PROWADZĄCY: Dziennikarze mediów regionalnych
ZGŁOSZENIA: do 2 października 2023 r.
Formularz zgłoszeniowy prosimy składać w sekretariacie Zarządu Regionu lub
przesłać skan na e-mail: szkolenia@solidarnosc.poznan.pl

NOWELIZACJE KODEKSU PRACY 2023
TERMIN: 12 października (czwartek), godz. 10:00 – 14:00
UCZESTNICY: osoby zrzeszone w NSZZ „Solidarność” Region Wlkp.
Uwaga: ilość miejsc ograniczona
MIEJSCE: Region Wielkopolska NSZZ „Solidarność”, ul. Metalowa 7, Poznań
PROWADZĄCY: Dział Prawny Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność”,
ZGŁOSZENIA: do 2 października 2023 r.
Formularz zgłoszeniowy prosimy składać w sekretariacie Zarządu Regionu lub
przesłać skan na e-mail: szkolenia@solidarnosc.poznan.pl

„Zmiany w zasiłkach z ubezpieczeń społecznych oraz

kontrola zwolnień lekarskich”

prowadzenie: ekspert Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

data: 17 października, w godzinach od 10.00 do 14.00

miejsce: Metalowa 7 Poznań, siedziba ZR

formularz zgłoszeniowy prosimy

przesyłać do 12 października

na adres szkolenia@solidarnosc.poznan.pl

 

PROFESJONALIZM ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ
TERMIN: 25-26 października (środa-czwartek), godz. 9:00 – 15:00
Uwaga: szkolenie dwudniowe
PROGRAM: Czym jest profesjonalizm, po co nam związek zawodowy.
Skuteczność organizacji. Co stanowi siłę związku. Komunikacja społeczna.
Organizacja pracy. Znaczenie słowa „dlaczego”. Priorytety. Strategia działania.
UCZESTNICY: osoby zrzeszone w NSZZ „Solidarność” Region Wlkp.
Uwaga: ilość miejsc ograniczona
MIEJSCE: Region Wielkopolska NSZZ „Solidarność”, ul. Metalowa 7, Poznań
PROWADZĄCY: Hanna Daszczyńska- trener Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”
ZGŁOSZENIA: do 15 października 2023 r.
Formularz zgłoszeniowy prosimy składać w sekretariacie Zarządu Regionu lub
przesłać skan na e-mail: szkolenia@solidarnosc.poznan.pl

LISTOPAD 2023

ABC PRAWA PRACY I PRAWA ZWIĄZKOWEGO
TERMIN: 9 listopada (czwartek), godz. 10:00 – 14:00
UCZESTNICY: osoby zrzeszone w NSZZ „Solidarność” Region Wlkp.
Uwaga: ilość miejsc ograniczonych
MIEJSCE: Region Wielkopolska NSZZ „Solidarność”, ul. Metalowa 7, Poznań
POWADZĄCY: Dział Prawny, Region Wielkopolska NSZZ „Solidarność”
ZGŁOSZENIA: do 2 listopada 2023 r.
Formularz zgłoszeniowy prosimy składać w sekretariacie Zarządu Regionu lub
przesłać skan na e-mail: szkolenia@solidarnosc.poznan.pl

SZKOLENIE DLA SKARBNIKÓW
TERMIN: 14 listopada (wtorek), godz. 10:00 – 14:00
UCZESTNICY: osoby zrzeszone w NSZZ „Solidarność” Region Wlkp.
Uwaga: ilość miejsc ograniczonych
MIEJSCE: Region Wielkopolska NSZZ „Solidarność”, ul. Metalowa 7, Poznań
POWADZĄCY: Specjalista Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność”
ZGŁOSZENIA: do 7 listopada 2023 r.
Formularz zgłoszeniowy prosimy składać w sekretariacie Zarządu Regionu lub
przesłać skan na e-mail: szkolenia@solidarnosc.poznan.pl

SZKOLENIE OKRESOWE SIP: Nowelizacja kodeksu pracy a uprawienia SIP
TERMIN: 15 listopada (śr.), godz. 10:00 – 14:00
UCZESTNICY: osoby zrzeszone w NSZZ „Solidarność” Region Wlkp.
Uwaga: ilość miejsc ograniczona
MIEJSCE: Region Wielkopolska NSZZ „Solidarność”, ul. Metalowa 7, Poznań
POWADZĄCY: Okręgowa Inspekcja Pracy
ZGŁOSZENIA: do 7 listopada 2023 r.
Formularz zgłoszeniowy prosimy składać w sekretariacie Zarządu Regionu lub
przesłać skan na e-mail: szkolenia@solidarnosc.poznan.pl

ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
TERMIN: 21 listopada (wtorek), godz. 10:00 – 14:00
UCZESTNICY: osoby zrzeszone w NSZZ „Solidarność” Region Wlkp.
Uwaga: ilość miejsc ograniczonych
MIEJSCE: Region Wielkopolska NSZZ „Solidarność”, ul. Metalowa 7, Poznań
POWADZĄCY: Dział Prawny, Region Wielkopolska NSZZ „Solidarność”
ZGŁOSZENIA: do 13 listopada 2023 r.
Formularz zgłoszeniowy prosimy składać w sekretariacie Zarządu Regionu lub
przesłać skan na e-mail: szkolenia@solidarnosc.poznan.pl

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE – WYBRANE ZAGADNIENIA W ZAKRESIE:
Wypadki przy pracy, wypadki w drodze do lub z pracy a uprawnienia
do świadczeń i ich wysokość z uwzględnieniem zmian prawnych
TERMIN: 22 listopada (środa) godz. 10:00 – 14.00
UCZESTNICY: komisje NSZZ „Solidarność” z Regionu Wlkp.
Uwaga: ilość miejsc ograniczona
POWADZĄCY: Specjalista Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność”
MIEJSCE: Region Wielkopolska NSZZ „Solidarność”, ul. Metalowa 7, Poznań
ZGŁOSZENIA: do 14 listopada 2023 r.
Formularz zgłoszeniowy prosimy składać w sekretariacie Zarządu Regionu lub
przesłać skan na e-mail: szkolenia@solidarnosc.poznan.p

 

Kontakt:
Anna Wegner
NSZZ „Solidarność”
ul. Metalowa 7, Poznań 60-118
kom.: 694-604-607
mail: 
szkolenia@solidarnosc.poznan.pl

formularz zgłoszeniowy: FORMULARZ