Solidarność Wielkopolska

Czym jest związek zawodowy 

Związek zawodowy jest jedyną organizacją, która realnie działa na rzecz praw pracowniczych.

 W ramach działalności związkowej pracownicy mogą:

– negocjować warunki pracy i płacy z pracodawcą

– dbać o przestrzeganie BHP

– współdecydować o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu stosunku pracy

– brać udział w wykorzystaniu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

– przeciwdziałać mobbingowi i przemocy w pracy

 

Zakładając organizację związkową NSZZ „Solidarność”:

– nie jesteś sam jeśli masz problemy w pracy

– działając w NSZZ „Solidarność” masz większą szansę na wynegocjowanie wyższych plac i    lepszych warunków pracy

– zyskujesz pomoc w przypadku niesprawiedliwego traktowania, dyskryminacji, przemocy

– korzystasz z pomocy prawników i związkowych ekspertów (darmowe porady prawne z zakresu prawa pracy, ZUS, itd)