Solidarność Wielkopolska

Działając wspólnie w Wielkopolskiej Radzie Dialogu Społecznego, reprezentatywne organizacje pracodawców i pracobiorców, z inicjatywy NSZZ Solidarność i Pracodawców RP Wielkopolska, zainicjowały prace nad stworzeniem nowych regulacji w ramach Kodeksu Pracy, dotyczących uelastycznienia czasu pracy przy wykorzystaniu porozumień w formule układów pracy.
Problem wiąże się z przerwami w procesach produkcyjnych, wynikających z przerwania łańcucha dostaw, pandemii COVID oraz następstw wybuchu wojny na Ukrainie. Pandemia COVID 19 oraz inflacja dezorganizują bieżące procesy gospodarcze, wpływając niekorzystnie na sytuację pracodawców i pracobiorców.
Wobec powyższego, w trosce o przyszłość, o dobrą kondycję firm oraz stabilne, godne i bezpieczne zatrudnienie pracujących w nich pracowników, reprezentatywne organizacje pracodawców oraz reprezentatywne związki zawodowe z Województwa Wielkopolskiego podejmują wspólny dialog w celu przeciwdziałaniu kryzysowi gospodarczemu.
Ta wspólna wielkopolska inicjatywa dwóch z trzech stron dialogu społecznego, ma na celu zwrócenie uwagi rządzącym na konieczność wprowadzenia zmian w Kodeksie Pracy. Zmian, które korzystne będą zarówno dla pracodawców jak i pracowników, ale przede wszystkim dla polskiej gospodarki.
W dniu 20 lipca 2022 w siedzibie Izby odbyła się konferencja prasowa dotycząca elastycznego czasu pracy. Podczas konferencji z dziennikarzami rozmawiali:
Jarosław Lange – Przewodniczący Zarządu Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność”
Wojciech Kruk – Prezydent Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, Przewodniczący WR30
Tomasz Dzialynski Działyński – Prezes Pracodawcy RP Wielkopolska
 
Udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.